?

Ekonomik gostergeler

Ekonomik göstergeler

Ekonomik göstergeler neyi anlatır ?zaman vakit gazetede veya televizyonda karşılaşıp ne anlama geldiğini pek bilmediğimiz "gayri safi milli hasıla, iç borç stoğu" gibi terimler ve rakamlar olabildiğince mühimdir. çünkü bu terim ve rakamlar ülkemizin ekonomik "ahval ve şeriatına" ışık tutar.bu terimlere "ekonomik göstergeler" denir. ekonominin reel (üretime ait) ve parasal-ticari göstergeleri vardır. bundan başka sosyal göstergeler de vardır. sosyal göstergelerle parasal göstergeler birlikte incelenirse "bütüne ulaşılır"bu bölümde en fazla kullanılan göstergelere ilişkin bilgiler bulacaksınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder