?

Embriyo dondurma

Embriyo dondurma

İnsan gamet, yumurta dokuları (kadın over, erkek testis) ve embriyolarının dondurularak saklanmasının tüp bebek uygulamalarında önemli bir yeri vardır. tüp bebekde hamilelik şansını azaltmadan, çoğul hamilelik riskini en aza indirgemek için aktif bir embriyo transferi politikası izlemek gerekmektedir. bilhassa 35 yaş altında, ilk uygulamada, en çok 3 embriyo transfer edilmelidir. elde edilen kaliteli, iyi, fazla embriyolar ise dondurularak saklanmalıdır. embriyoların dondurularak saklanmasının hem ekonomik hem de psikolojik yararları vardır. dondurulan embriyoların çözülerek transferi uygulamasında, hastaya minimal ilaç kullanımı ve takiple transfer gerçekleşebilmektedir; gonadotropin kullanılmayacağı için maddi yarar sağlanmakta, fazla uyarıma ikinci overyan hiperstimülasyon sendromu riski ortadan kalkmaktadır. dondurulup çözülme sonrası hastaya yaklaşık %20-25 civarında başarı şansı sunulabilmektedir. netice olarak embriyo dondurulmasının iki önemli faydası vardır: 1) çoğul hamilelik riski azalır, 2) bir gonadotropin uyarımı ile taze siklus yanı sıra dondurma-çözme ile birden çok embriyo transferi gerçekleşebilir, bu da nihai hamilelik şansını arttırır.

embriyo dondurma ve çözme işlemi, embriyoların kimyasal maddeler (kriyoprotektan) ile dengelendikten sonra kontrollü olarak soğutulması ve & ndash; 196 & deg; c' de sıvı nitrojen içerisinde depolanması, çözüldükten sonra da kriyoprotektan ortamından uzaklaştırılarak özel kültür ortamına alınması esasına dayanır.

dondurma, döllenmenin derhal sonrasında (yumurta toplama gününden 1 gün sonra döllenme olan 2-pronükleus safhasında) veya 3. günde yapılabilir. çalışmalarda 1. gün ve 3. günde embriyo dondurulması-çözülmesi sonrası benzer başarı miktarları bildirilmiştir. ünitemizde 3. gün dondurma tercih edilmektedir.

iyi dondurma çözme protokolu yanı sıra, dondurmada başarıyı etkileyen en önemli faktör embriyo kalitesidir. biz ünitemizde dondurma için en düşük embriyo kalitesini 6 hücre ve %10 fragmantasyon varlığı olarak kabul ediyoruz.

çiftlerden izin belgesi alınarak dondurulan embriyolar, türkiye' de sağlık bakanlığı tarafınca hazırlanan ve yürürlüğe giren bir yasa ile 3 yıl boyunca sıvı nitrojen içinde saklanabilmektedir.

sperm

bazı durumlarda daha sonra tüp bebek tedavisi için kullanılmak üzere meni sperminin dondurularak saklanması gerekir. bu durumlar: a) erkek üreme organı tümörlerinde cerrahi/radyoterapi/kemoterapi öncesi; b) diğer sitem tümörleri için sperm yapımını etkileyebilecek radyoterapi/kemoterapi öncesi; c) ağır sperm bozukluğu varlığı (daha ileride hiç sperm bulunamaması riskini önlemek için); d) mastürbasyon ile sperm vermede psikolojik zorluk; e) özel istek

yukarıda adı geçen durumlarda ilk olarak tanısal sperm değerlendirmesi yapılır. peşinden sperm sayısında göre 2-4 değişik günde mastürbasyon ile meni elde edilir ve olası olduğu kadar fazla tüpde örnek dondurularak saklanır.

sperm saklanması müddetinin üst limiti hakkında ülkemizde yasal bir sınırlandırma yoktur. bununla birlikte ünitemizde saklama 3 yıl ile sınırlandırılmıştır.

tese

tese' de sperm çıktığı takdirde tese sperminin saklanması daha ileri tarihlerde mikroenjeksiyon uygulamalarında önemli avantaj sağlamaktadır. bu şekilde saklama ile ileri mikroenjeksiyon uygulamasında tekrar cerrahi müdahale ile tese gereği ortadan kalkmaktadır.

sperm saklanması müddetinin üst limiti hakkında ülkemizde yasal bir sınırlandırma yoktur. bununla birlikte ünitemizde saklama 3 yıl ile sınırlandırılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder