?

Endustri psikolojisi

Endüstri psikolojisi

Endüstri ve örgüt psikolojisi (industrial and organizational psychology), endüstri alanında insandan en iyi biçimde faydalanarak, kurumsal performansın ve verimliliğin yükselmesini husus alan bir bilim dalıdır. endüstri psikoloğu eleman alımında, işgücünü geliştirmede ve işyeri çevresiyle ilgili hususlarda kurumunuza artı değer kazandırır:- kuruma en iyi uyan elemanların seçilmesi.

- adil, yasal ve verimli işe alma politikalarının uygulanması.

- yüksek performans gösterenlerin muhafaza edilmesi.

- mevcut işgücü becerilerinin geliştirilmesi.

- nitelikli işgücünün oluşturulması.

- performans yönetimi sistemi geliştirilmesi.

- işte devamsızlığın azaltılması.

- takım çalışmasının desteklenmesi.

- motivasyonun ve iş doyumunun yükseltilmesi.her kurumun esası performansa dayanırendüstri/örgüt psikoloğu işyerinde çalışanların performansını ve esenliğini arttırarak,

kurumun başarısına katkıda bulunur. çalışan davranış ve tutumlarının, işe alım, eğitim

programları ve geribildirim sistemleri yoluyla, istenen yönde nasıl geliştirilebileceğini araştırır, saptar ve uygulamaya koyar.endüstri psikoloğu kurumların pekçok alanında çalışabilir:test: testlerin geliştirilmesi. iş bilgisi testleri, beceri testleri, mantıksal akıl yürütme testleri, kişilik testleri, fiziksel kabiliyet testleri. test neticelerinin yorumlanması, testin adil bir biçimde uygulanması.personel seçimi: başvuru sağlama, ön eleme, yapılandırılmış iş görüşmeleri kişilik değerlendirilmesi.iş analizi: işin esas unsurları, iş için lazım bilgi, beceri, kabiliyet ve kişilik özellikleri, görev tanımları, iş standartları, işin değeri.performans yönetimi ve değerlendirilmesi: performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, performans ölçütlerinin belirlenmesi, adil değerlendirme, yüksek performans belirten çalışanların ödüllendirilmesi.eğitim ve geliştirme: eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, yetişkin eğitimi, takımların oluşturulması ve eğitimi, verilen eğitimlerin verimliliğinin değerlendirilmesi.çalışan tutumları ve iş doyumu: örgütsel özdeşim, yetki artırımı, tükenmişlik, çatışma çözümleme, stres yönetimi, yaşlanma ve emeklilik, istifalar.çalışan motivasyonu: çalışanların yüksek performans göstermeye sevk eden etkenler.kurumsal gelişim: kurum kültürü, kurumsal yapılanma, işgücü planlaması (küçülme - büyüme), stratejik hedefler, müşteri hizmetleri problemleri.işyeri sağlığı: işyeri ergonomisi, insan etkeni, iş güvenliği, stresle başa çıkma, işyerinde saldırganlık.endüstri ve örgüt psikoloji eğitimi türkiye'de odtü, hacettepe üniversitesi ve koç üniversitesi tafafından yüksek lisans yazılımı olarak verilmektedir. yazılım çerçevesinde, personel tercihi, testler, motivasyon, liderlik, iş analizi, performans değerlendirme, eğitim ve gelişim, insan etkeni, istatistik gibi dersler verilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder