?

Erkekte kisirlik problemi ve tedavi yontemleri

Erkekte kısırlık problemi ve tedavi yöntemleri

Çiftlerin yaklaşık %15'inde görülen çocuk sahibi olabilme probleminde, yalnızca erkeğe bağlı etkenler %20 olup, bundan başka yaklaşık %40 vakada da erkekteki problem, çiftin çocuğunun olmamasına katkıda bulunmaktadır.. böylelikle, çocuk sahibi olmakta güçlük yaşayan çiftlerin % 50-60'ında, erkekteki bir sorunun kısmen de olsa sebepler arasında yer aldığı söylenebilir. erkekte kısırlıkla ilgili problemler, çok büyük bir çoğunlukla yapılan sperm tahlilinden anlaşılabilirse de, bazı durumlarda özel tetkikler gerekebilir.

yukarıdaki oranlar göz önünde bulundurulduğunda çocuk sahibi olmakta zorlanan her çiftin erkeğinin, eşi ile eş zamanlı olarak bir ürolog-androlog tarafından değerlendirilmesi gerekliliği açıkça ortaya çıkar. erkek kısırlığına, bazıları ilaç veya ameliyatla tedavi edilebilen, bazıları tedavi edilemeyen, bazıları ise tanımlanamayan çok farklı faktörler sebep olabilmektedir. tedaviler neticesi pekçok erkeğin problemi giderilerek normal cinsel ilişki ile çocuk sahibi olmaları sağlanabilmektedir. tedavisi olmayan durumların saptanması durumunda ise, çift luzumsuz tedavilerin ekonomik yükü ve stresinden kurtarılabilir.

erkek kısırlığı, bazı hallerde altta yatan ve hayatı tehdit eden ağır bir hastalığın da ilk bulgusu olabilir.

genetik sorunlardan kaynaklanan üroloji uzmanına, bir androlog'a başvurmalıdır. önce muayene, özel sperm ve hormon tetkikleri gerçekleştirilir.

erkek kısırlığında tedavi basamaklar durumunda uygulanır; başlangıçta basit ve sebebe yönelik tedaviler tercih edilir. problem tam olarak ortadan kaldırılarak çiftin evlerinde gebelik sağlaması için ilaç tedavisi, mikrocerrahi, endoskopi tatbik edilebilir. kesin tedavi olamasa bile erkeğin bu tedaviler ile durumunun kısmen düzelmesi sağlanarak yardımlı üreme tekniklerinden daha yüksek başarı ile faydalanabilecek hale gelmesi sağlanır. ideal çiftler kocanın laboratuarda hazırlanan spermlerinin jinekolog tarafından eşe verilmesi (aşılama-inseminasyon) yönteminden fayda görebilir iken durumu daha ağır olanlara mikroenjeksiyon-tüp bebek uygulaması son çare olarak gerekebilir. mikrocerrahide ideal kişilerde fayda oranı %80 olup gebelik %40'a varabilmektedir. aşılamada deneme başına % 20, tüp bebekte %25 gebelik sağlanabilmektedir.

günümüzde tam kısırlik durumu çok daha nadirdir. mikrocerrahi, endoskopi ve yardımlı üreme teknikleri ile eskiden sonuç alınamayan durumlarda bile çiftler çocuk sahibi olabiliyor. erkekler suçu eşlerine atmak yerine kendileri de ayrıntılı tetkik olmalıdır. normal gibi görünen tek bir sperm tahlili yeterli değildir. bundan başka çocuk sahibi olan bir erkeğin vakit içinde-örneğin varikosel tesiri ile- çocuk sahibi olamaz hale gelmesi de mümkündür.. kısırlık tedavisinde yurdumuzda bütün ileri tetkik ve tedaviler uygulanabilmektedir. fakat kalite kontrolü ve tedavinin basamaklı yapılması ilkelerine uyulmayabilmektedir. pekçok tetkik ve tedavi çoğu zaman lazım kalitede gerçekleştirilmemektedir. bundan başka ticari amaçlar sebebi ile çiftler gereken tetkik ve basit tedaviler denenmeden pahalı ve ciddi anne ve çocuk sağlığı komplikasyonlarına yol açabilecek tüp bebek denemelerine ilk adım olarak başlatılabilmektedirler. çok kolay ve ekonomik çözümler denenmeden ve özellikle erkek tedaviler ile en ideal hale gelmeden tüp bebek yöntemine geçilmemelidir. mikrocerrahi, endoskopi ve ilaç tedavileri pekçok çifti tüp bebeğe gerek kalmadan çocuk sahibi yapabilmekte, en azından tüp bebek uygulamasındaki başarı şansını arttırmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder