?

Esansiyel (primer) hipertansiyon

Esansiyel (primer) hipertansiyon

Hipertansiyonun bu en yaygın biçimi, bilinen nedenlere bağlı değildir. bu hipertansiyonun ortaya çıkış etkenleri ile ilgili kesin bilgimiz mevcut değildir. bundan başka hipertansiyonun başlangıcında rolü olan ailesel etkenlerin sayısı da çoktur. hipertansiyon, kalp dolaşım sistemini, sinir ve hormon sistemlerini, böbrekleri içeren birden çok sistemi etkileyen bir bozukluktur ve kuvvetli genetik etkenleri içerir. bu faktörlerden birine ya da bir başkasına değişik derecelerde önem veren çok sayıda ve değişik ailesel geçiş teoriler öne sürülmüştür.esansiyel hipertansiyon bundan başka bazı risk etkenleri ile de ilgidir. bu etkenler hipertansiyonu daha yaygın ve/ya da daha şiddetli yapmaktadır. sıvı ve hacim kontrolünde değişiklikle sonuçlanan böbrek işlev değişikliği

böbreklerden tuz ve su atılmasını kontrol eden, sistemde anormallik

kılca damar duvarlarında artmış sodyum ve tuz

basınç kontrolü yapan organların tekrardan düzenlenmesi

diyetteki tuz miktarının yüksek olması

anormal psikolojik uyarı

ırk

cinsiyet

yaş

şeker hastalığı

aile hikayesinde hipertansiyon

hiperlipidemi (hiperkolesterolemi)

sigara içimi

obesite (şişmanlık)hipertansiyonun derecesihipertansiyon az ya da çok bilinen nedenlere dayanan sınıflandırılmasına ek olarak şiddet derecesine göre de sınıflandırılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder