?

Ev yanginlari guvenlik rehberi

Ev yangınları güvenlik rehberi

Abd'de ulusal yangın önleme derneği'ne (nfpa) göre her yıl 3. 300 kişi ev yangınları nedeniyle ölmekte ve bu ölümlerin 700'ü 14 yaş altı çocuklarda olmaktadır. yine aynı kaynağa göre ev yangınlarının nedenleri şu şekilde sıralanıyor; sigara %26, kasti yangın %16, ısınma %14, çocuk oyunları %10, elektrik %10, yemek pişirme %6, diğer%16.

evlerimizi yangından nasıl korumalıyız ?

duman algılayıcıları:

algılayıcılar yangın dumanlarının belli bir düzeye ulaştığında bize haber veren elektronik sistemlerdir.

bu sistemler;

1. evde yangın tehlikesi olacak her yere takılmalıdır.

2. elektrik kesildiğinde de otomatik dolan akü ya da pil yolu ile de çalışabilmelidir. aküler ayda bir kez kontrol edilmelidir.

yangın söndürücüleri:

1. evde yangın tehlikesi olan her yerde, yeteri kadar ve ideal yangın söndürücü bulunmalıdır.

2. ev halkı yangın söndürücülerin kullanımı konusunda yeterli eğitimi almalıdır.

3. bilhassa mutfaklarda elektrik, yağ ve mobilya yangılarına ideal söndürücüler seçilmelidir.

yanıcı ve yakıcılar:

1. kibrit, çakmak ve mum gibi yanıcılar çocuklardan uzak tutulmalıdır.

2. yatak odasında sigara içilmemelidir. sigara atıkları dökülmeden söndürülmelidir.

3. mutfakta ve mutfak araçlarında yağların birikmesi önlenmelidir.

4. yemek pişirme alanı yakınında havlu, temizlik bezi ve perde bulunmamalıdır

yangından kaçış planı:

1. yangından kaçış yolları (iki adet olması önerilmektedir) önceden belirtilmelidir.

2. aile bireyleri yangından kaçış planı üstüne eğitilmeli, eğitim aralıklarla yinelenmelidir.

3. kaçış planında çocuklara ve yaşlılara kesinlikle yer verilmelidir.

4. yangının ya da acil durumların haber verileceği telefon numaraları kolay görülebilir bir yere asılmalıdır.

5. bir elektrik prizine fazla bağlantı yapılmamalı, prizlerde toprak hattı bulunmalıdır. (elektrik sisteminin aşırı yüklenmediğinden emin olunmalıdır. elektrikli ev araçlarının kabloları kontrol edilmelidir. kullanmadığınız vakit bağlantıları kesilmelidir. gaz ya da elektrikle çalışan mobil ısıtıcıları üretici talimatlarına göre kullanılmalıdır. yanma tehlikesi olan ev eşyaları ısıtıcılardan uzak tutulmalıdır. olanaklı ise uzatma kablosu kullanılmamalıdır. )

6. bütün elektrikli ev araçları su kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

7. zedelenmiş kablolar değiştirilmelidir.

8. çocuklu evlerde elektrik prizleri korumalı olmalıdır.

9. ev halkı elektrik şoklarına karşı eğitilmelidir.

televizyon yangınlarını önleme ipuçları:

televizyonlar (tv) kapalı bir kütüphane ya da dolap içerisinde ise kesinlikle yeterli havalandırma alanı bulunduğuna emin olunmalıdır.

1. tv dolaplarının havalandırma boşluklarına,havalandırma kesecek gazete, örtü gibi malzemeler bırakılmamalıdır.

2. tv'nin üstüne mum, elektrik lambası gibi araçlar konulmamalıdır.

3. içerisinde vazo gibi sıvı bulunmakta olan süs eşyalarının bir kaza esnasında dökülmesi kısa devreye sebep olur ve yangın çıkarabilir.

4. tv'ler perde önüne yerleştirilmemelidir.

5. uzun müddet kullanılmayan tv'lerin elektrik kabloları ve anten bağlantıları kesilmelidir.

tv'den duman çıkıyor ya da tüpü patlamış ise ne yapmalı ?

1. derhal elektrik fişini çekin.

2. hala duman çıkıyor ise yangın söndürücü ya da su kullanın. itfaiyeye haber verin.

ev yangınları güvenlik rehberi

evet sayınız ne kadar çok ise yangın riski o kadar az demektir (e: evet, h: hayır).odun sobaları

1. soba üreticinin önerdiği yere konmuştur. e/h

2. soba bacaları sıkça kontrol edilmekte, her kış sezonunda temizlenmektedir. sobalar yanmayan

bir zemin üstüne oturtulmuş ya da zeminle soba arasına yanmaz bir koruyucu yerleştirilmiştir. e/h

3. perde, sandalye vb. tahta, kumaş eşyalar sobadan etkilenmeyecek uzaklıktadır (60 cm) e/h

4. sobada ideal yakıt yakılmaktadır. e/h

5. küller metal taşıyıcılar aracılığı ile boşaltılmaktadır. e/h

kerosen sobalar

1. sadece evde ısınmak hedefi ile üretilen kerosen sobaları kullanılıyor. bu durum üretici sertifikası ile belgelenmiştir. e/h

2. soba, hol, kapı gibi ev trafiğinin yoğun olduğu yerlere konulmamıştır. e/h

3. sobalar kullanılmadığında oda dışında, çocukların ulaşamayacakları bir yerde depo edilmektedir. e/h

4. sobanın yakıt giriş kapağı sıkıca kapalıdır. e/h

5. sobanın kullanıldığı yer iyi havalandırılmaktadır. e/h

doğal gaz sobaları

1. sadece " vented" tipi ısıtıcılar kullanılıyor. e/h

2. " vented ısıtıcılar dışarda ideal şekilde " vented" edilmektedir. e/h

3. " unvented" ısıtıcıların üstünde uyarı bulunmaktadır. e/h

4. " unvented" sobalarda " pilot güvenlik sistemi" bulunmakta, yetersiz temiz hava akımı olduğunda gaz otomatik olarak kesilmektedir. e/h

5. üreticinin pilotu ateşleme kuralları uygulanmalıdır. e/h

6. pilot açılmadan önce kibrit alevi hazır tutulmaktadır. e/h

7. yanıcı malzemeler, bilhassa sıvılar sobadan en az 60 cm uzakta durmaktadır. e/h

taşınabilir elektrik sobaları

1. elektrik sobalarının kabloları bu işe ideal seçilmiş ve tse standardındadır. e/h

2. geceleyin ve uyurken sobanın elektrik bağlantısı kesilmektedir. e/h

3. sobalar sadece yerde kullanılıyor. e/h

4. yanıcı malzemeler ve bilhassa sıvılar sobadan en az 60 cm uzakta durmaktadır. e/h

5. elektrik sobaları çamaşır kurutmak amacıyla kullanılmamaktadır. e/h

mutfak ocakları

1. ocak ve fırın üstündeki dolaplara yanıcı, alev alıcı sıvı malzeme yerleştirilmemektedir. e/h

2. yemek pişirirken kısa kollu ya da kolları düğmeli/lastikli elbise giyilmektedir. e/h

3. çocuklar için ilgi alımlı süs eşyaları ocak ve fırın yakınında bulunmamaktadır. e/h

4. yemek pişirme sırasında ocak terk edilmemektedir. e/h

sigara, çakmak, kibritler

1. çakmaklar ve kibritler çocukların uzanamayacağı yerlede saklanmaktadır. e/h

2. çakmak ve kibritler çocukları eğlendirmek amacıyla kulanılmamaktadır. e/h

yanma tehlikesi olan eşyalar

1. güvenlik nedeniyle döşemelik kumaşlar yün, termoplastik, fiber ya da vinil türü malzemeden seçilmektedir. e/h

2. toplantı ve eğlence gecelerinden sonra koltuk araları sönmemiş sigara izmaritlerine karşı kontrol edilmektedir. e/h

yatak odaları

1. yatakta hiçbir zaman sigara içilmemektedir. e/h

2. ısıtıcılar ve kül tablaları yataktan uzakta tutulmaktadır. e/h

giyim için seçilen kumaşlar

1. giyim için satın alınacak kumaşlar fiber katkılı olanlardan seçilmektedir. e/h

2. çocukların gece giyimleri için yangına karşı dirençli kumaşlar yeğlenmektedir. e/h

yanıcı ve parlayıcı sıvılar

1. yanıcı sıvılar cam dışındaki kaplarda, ağzı kapalı, üretici firma istekleri doğrultusunda ve üretici etiketi korunarak saklanmaktadır. e/h

2. yanıcı sıvılar ateşten, su ısıtıcılarından uzak yerlerde depolanmaktadır. e/h

3. çocuklar bu tür sıvılara ulaşamamaktadır. e/h

duman dedektörleri

1. her odada duman dedektörü vardır. e/h

2. dedektörler her ay kontrol edilmekte ve aküleri yılda bir kez değiştirilmektedir. e/h

3. akülerin elektrik bağlantıları kesilmemektedir. e/h

yangın söndürücüleri

1. evde her türlü yangın için taşınabilir yangın söndürücü bulunmaktadır. e/h

2. yangın söndürücülerin sayısı ve kapasitesi ideal olarak hesaplanmıştır. e/h

3. yangın söndürücülerin kullanımı konusunda ev halkı yeterli eğitimi almıştır. e/h

kaçış planı

1. evde yangından kaçış planı vardır. e/h

2. ev halkına yeterli eğitim verilmiştir. e/h

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder