?

Exif bilgileri nedir ?

Exif bilgileri nedir ?

Bir dijital fotoğraf, yalnızca görüntü imajından oluşmaz. içerisinde, o fotoğraf ile ilgili diğer bilgileri de barındırır. bu bilgilere exıf (exchangeable ımage file) adı verilir.exıf bilgileri, fotoğrafın hangi makineyle, ne zaman, hangi fotografik detaylarla çekildiğini, pozlama süresini, diyafram açıklığını ve diğer pekçok bilgiyi barındırır. bu bilgiler, pekçok fotoğrafçı için çok mühimdir ve fotoğraf anını kağıda not almak yerine, bu bilgilerden yararlanılır.günümüzde derhal bütün dijital kameralar, exıf bilgilerini kaydedebilmektedir. exıf bilgileri, fotoğrafın büyüklüğünü bir miktar artırdığı için, web ortamında yayımlanan fotoğraflarda bu bilgiler genelde temizlenerek, alan kazancı sağlanır. buna karşılık makineden çıkan haliyle jpeg içerisine gömülüdür ve fotoğraf ile ilgili bütün ayrıntısı sakladığı için, çok büyük rahatlık temin eder. günümüzün ciddi foto editör yazılımları ile bu ayrıntı bilgileri görülebildiği gibi, windows xp ortamında bile, dosya özelliklerinden inceleme yapılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder