?

Faiz hesaplama

Faiz hesaplama

Bankaya yatırılmış olan bir paranın (kapital) belli bir faiz ücreti ile, belli bir zamanda getireceği faizi nasıl bulabileceğimizi bir örnekle görelim:faizi hesap etmek için lazım işlemlerin nasıl yapılacağını görmeden önce, yukarda, faiz ücreti, süre ve kapital arasındaki alakaları bir daha gözden geçirmek gerekmektedir. buradan anlaşılacağı gibi, bir paranın getireceği faiz, faiz ücretinin, kapitalin, müddetin çok olmasına göre çok olur, bunlardan birinin azalmasına göre de az olur. başka bir anlatışla, faiz; kapital, süre ve faiz fi» yatı ile sürekli ilgilidir.bunu, aritmetik dili ile anlatmak istediğimizde:faiz = kapital x süre x faiz ücreti eşitliği ile anlatabiliriz.bu genel anlatışa göre, örneğin neticesini şu biçimde çıkarabiliriz:2. 000 lira (kapital), 1 yılda (müddet). % 6 dan (faiz fiyatı), ne kadar faiz getirir ?yukarıdaki aritmetik eşitliğine göre, verilmiş olan sayıları, tekrardan yazalım:faiz = 2000 x 1 x faiz ücreti.faiz ücreti % 6 dır. bu sayıyı, yüzde hesaplarına göre yazacak olursak, şu biçimde yazmamız gerektir:% 6 = 6/100bu duruma göre, faizin hesap edilmesini tekrardan yazalım: faiz = 200x1x6 / 100bu işlemi yaparsak, şu neticesi buluruz:faiz = 1200 / 100 buradaki 12 000 sayısını, paydadaki 100 e bölersek, 120 sayısını elde ederiz. bu duruma göre sonuç:faiz = 120 olur. bu da, 2 000 liralık bir kapital, bir yi! müddet içerisinde, % 6 faizden, 120 lira getiriyor demektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder