?

Faiz

Faiz

Bir sermayenin kullanılmasını başka bir kimseye ya da bir kurula bırakmak karşılığında alınan kira. bu anlamı ile faiz, istihsale katılmış olan sermayenin, bu işleve karşılık aldığı paydır.bir sermaye geliri biçiminde ifade edilen faiz, üç ayrı biçimde incelenir:1 basit faiz,2 bileşik faiz.3 ani faiz.basit faiz, belirli bir sermaye üstünden belirli bir müddet için hesaplanan faizdir. basit faiz hesaplarında rastlanan üç öğe şunlardır: sermaye (kapital) (a). faiz ücreti (yüzdesi) (t), faiz müddeti (n), faiz tutarı (f) ile gösterilmektedir. genel olarak da bir yıl 360 gün olarak kabul edilir. bu duruma göre, belli bir sermayenin, belli bir faiz yüzdesi ile belli bir müddet faize verilmesinden elde edilecek faiz miktarı, şu formülle hesaplanır.f = a. n. t/100bileşik faiz, belirli bir müddet ile faize verilen bir sermayenin birinci devre sonunda, o müddet içerisinde getirdiği faizlerle birleştirilerek ikinci devrede bu yeni sermaye üstünde faizde kalması, böylece de her devre sonunda daima büyüyen bir sermayenin meydana gelmesidir.bileşik faizde, ilk sermaye (a) olduğuna göre, birinci devre sonunda, bu sermayeye (f) faiz miktarı ilave edilmiş olur; ikinci devre için faize verilen sermaye, böylece (a+f) biçiminde gösteri len yeni sermaye olmuş olur. bu yeni sermayeler, yeni devrelerle daima artan sermayeyi meydana getirmiş olurlar.ani faiz, her hangi bir sermayenin, belirli bir faiz yüzdesi ile, her hangi bir anda getireceği faizdir. faiz, çoklukla, belli bir sermaye için, belli bir müddet düşünülerek (bir yıl, altı ay) hesaplanır. ani faiz ise, belirli olan bu müddet ' dolmadan, faiz getirmesi için verilen sermayenin o süredeki faizini hesaplanması ile bulunur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder