?

Gebelik testleri nasil yorumlanir ?

Gebelik testleri nasıl yorumlanır ?

Piyasada satılan farklı markalardaki idrar testleri birbirlerinden farklıdır. dolayısıyla kullandığınız testin kullanma talimatını kesinlikle dikkatlice okuyunuz.

genelde idrar testlerinde 3 tane pencere bulunur. bunlardan birine idrar örneği damlatılırken yan yana bulunmakta olan iki pencereye bakılarak test yorumlanır. bu pencerelerden birisi testin doğru biçimde yapılıp yapılmadığınız gösterir (kontrol penceresi). diğer pencere ise olumlu ya da olumsuz neticesi verir. olumlu netice varlığında bu penceresinde ya bir çizgi ya da artı sinyali çıkar. netice penceresindeki çizginin renginin açık ya da koyu olması anlamını değiştirmez. bu her taktirde olumlu netice demektir. bazı testlerde ise netice penceresinde artı ya da eksi sinyali belirir. artı olumlu neticesi yani hamileliği, eksi ise hamilelik olmadığını gösterir.

gebelik testinin neticesi okunurken testin kullanma kılavuzunda belirtilen vakit süresince beklenmelidir. bazı durumlarda test olumsuz olmasına karşın bir müddet daha beklendiğinde hafif bir çizgi ortaya çıkabilir. bu şüpheli neticesi belirtir. ya gebe olmanıza karşın hcg değeri testin saptayabileceği düzeylere ulaşmamıştır ya da gebe değilsinizdir ancak test reaksiyon vermektedir. her iki taktirde da testin 1-2 gün sonra tekrar edilmesi ya da kanda hamilelik testi yapılması uygundur. uygun olan testin kullanma kılavuzunda belirtilen vakit sonrasında neticesi yorumlamaktır.

test neden hatalı netice verir ?

testin hatalı olumsuz netice vermesinin esas sebebi duyarlılığının kandaki düşük kademedeki hcg değerlerini saptamaya yetmemesidir. testin erken yapılması bunda en önemli faktördür. testin bozuk ya da son kullanım tarihinin geçmiş olması da bir diğer etkendir.

hatalı olumlu neticeler ise daha nadir görülür. bu gibi durumlarda zaman zaman idrardaki başka bir hormona (örneğin lh) çapraz reaksiyon gelişebilir. bir başka neden de kimyasal gebeliklerdir. çok erken dönemde test olumlu çıkmasına karşın daha sonra klinik olarak hamilelik fark edilemeden embryo canlılığını yitirir ve kan hcg değerleri düşmeye başlar.

infertilite tedavilerinde yumurta çatlatmak amacıyla yapılan hcg enjeksiyonları sonrasında da hatalı olumlu neticeler görülebilir. dolayısıyla test son hcg enjeksiyonundan 10-14 gün sonra yapılmalıdır.

testin hatalı olumlu netice vermesi olabildiğince nadirdir. dolayısıyla olumlu netice varlığında ek incelemeye gerek duyulmazken olumsuz olması kesinlikle hamile olunmadığı anlamına gelmez.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder