?

Gen tedavisi

Gen tedavisi

Diğer hastalıklarda olduğu gibi bel fıtığı konusunda yapılan bilimsel çalışmalar da tüm hızıyla devam etmektedir. bir yandan mikrocerrahi ve mikroendoskopik diskektomi tekniği yaygınlaşmakta öte yandan suni diskler ve diğer enstrümanlar kullanım alanına girerek önemli kazanımlar elde edilmektedir. tüm bunlara paralel olarak genetik araştırmalar da yürütülmektedir.

bilim adamlarının senelerdir üstünde titizlikle çalıştıkları insan genom projesinin ilk ayağının tamamlandığı, amerika bitişik devletleri başkanı, ingiltere başbakanı ve özel şirketleri temsilen celera genomics yetkilileri tarafından 2000 yılında ilan edildi.

üç milyar yüz milyon civarındaki kimyevi harften (nükleotid) meydana gelen genomun harflerinin sırasının büyük ölçüde belirlenmesi tüm dünyada heyecanla karşılandı. çünkü bu projenin insanlığa faydalı olabilecek çok yönü vardır. çalışmalar aynı hızla devam ederken pekçok hastalığın tedavisinde yeniliklerden bahsedilmeye başlandı bile...

gerçekten de genetik araştırmalar belirli etik kurallara riayet edilip suiistimalin önüne geçilerek bütünüyle insanlığın hayrına kullanılabilirse önümüzdeki onyıllar boyunca tıpta çok önemli gelişmeler kaydedilecektir. bu çalışmalar hastalıkların moleküler seviyede tedavisi doğrultusunda yoğunlaştırılabilir ve bütün insanlık adına bir umut olabilir. genetik bakımdan belirli hastalıklara meyilli insanların önceden tesbiti ve gen tedavisinin giderek yaygınlaşması beklenmektedir.son yıllarda bel fıtığı hastalarında muhtemel bir genetik bozukluk olabileceği fikri üstünde ciddi biçimde durulmakta ve yapılan araştırmalarda buna ilişkin bazı ipuçları elde edilmektedir. öyle anlaşılıyor ki, önümüzdeki dönemde diğer birçok hastalıkta olacağı gibi bel fıtığının da teşhis ve tedavisinde genetik yaklaşımlar çok önemli yer tutacaktır. gen transferleri denenmektedir. yapılan bilimsel çalışma, belirlenmiş bir genin yapısında belirli değişikliğin bulunduğu kişilerde şiddetli disk dejenerasyonu görüldüğünü ortaya koymuştur. gelecekte gen tedavisiyle belki diskin dejenerasyonu da önlenebilecektir.kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder