?

Genc ve okul

Genç ve okul

Okul hayatının en önemli devresi, ergenlik yıllarına rastlıyor. geleceğini belirleyen gencin bu dönemi atlatması için, ona yardımcı olmak gerekiyor.

uzmanlar, ergenlik çağında gençlerin yaşadığı stresin öğrenme ve okul hayatındaki başarıyı çok fazla etkilediğini belirtiyor.

ergenlikte yaşanan bu stres doğru yöne kanalize edilebilirse, hem başarı hem de öğrenme kendiliğinden geliyor. zaten okul hayatında başarı gösteren olan gençlere bakıldığında, bunların ergenlik stresini yenebilen ve bu konuda başta ailesi olmak üzere etrafından devamlı destek alan bireyler olduklarını görüyoruz.

memory center doktorlarından uzman çocuk psikiyatristi ahmet çevikaslan, ailelere ve öğretmenlere çok önemli ipuçları ile yol gösteriyor:

'öğrenme biçimleri farklıdır'

" beyin ağı, herkeste farklı şekilde kurulmuştur. dolayısıyla, her bireyin öğrenme biçimi değişiklikler oluşturur. anlatılanlar arasında, beynin onu kavrayabilmesi için belirli aralıklar ve süreler olması gerekmektedir. bütün bilgiler arka arkaya devamlı gelirse, bilgi aktarımı ve hafızaya kaydetme gerçekleşmez. şayet bir öğrenci anlatılanları kendi öğrenme tarzına göre ayarlayamazsa, öğrenmesi gereken şey onun için stres kaynağı olur.

'planlı eğitim gerekiyor'

kendi stili, algılamasıyla anlayıp başardığında ise motivasyonu çoğalır, kendisine güveni yerine gelir. böylece, başarı hissi öğrenmenin hızlanmasını sağlayabilmektedir. bundan başka, ilk olarak tümün kavranması, detaylarla başa çıkmada basitlikler sağlamaktadır. bir hususu bütünüyle öğrenmeye başlamadan önce genel bir bilgi sahibi olmak; bir bilginin öğrenilmeden önce ana çatısını kurmak ve planlı, sistematik bir gidiş, beynin strese girmesini önleyici bir etken olabilir.

'stres, düşünmeyi engeller'

stres etkeni, düşünme ve öğrenmeyi önemli ölçüde bloke eder. şayet öğrenme stressiz olarak huzurlu ve rahat bir şekilde gerçekleştiyse, daha detaylı ve daha kalıcı olacaktır. çünkü korku ve stres, öğrenilenin tam algılanmamasını sağlayacak ve elbette ki arada pek çok kopukluluklar meydana gelecektir. dolayısıyla doğru algılama, iyi kavrama, rahat bakış bir açısı, pozitif olarak bilginin öğrenilmesini ve daha uzun süreli kalışını sağlamış olacaktır. "

stresi yenmek için çabalayın

yapılan araştırmalar, beyinde stres sırasında salgılanan katekolamin miktarındaki artışın, hatırda tutulan miktarı artırdığını, yakın bilgilerin hatırlanmasını düzenlediğini ve hafıza depolamasını pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuştur.

bu netice, öğrenme için belirli kademede stresin yol açtığı kaygıya gereksinim olduğunu, gelişi hoş bir kaygı olamadan öğrenmenin zor olduğunu göstermektedir. fakat, bunun ölçüsünü ve vaktini iyi ayarlamak gerekir. aksi takdirde, istenmeyen neticeler ve beklenmedik yanlışlar ortaya çıkabilecektir.

streste başa çıkma sağlanmadığı halde, hayal kırıklığı ortaya çıkar ve negatif beklentiler beynimizin duygusal bölümünde yoğunlaşmaya başlar. bunun sonucunda da ümitsizlik gelir. ümitsiz öğrenci, başaracağına dair inancını kaybeder.başarılı öğrenmek öğrenerek başarmak için stratejiler

ahmet çevikaslan, okul hayatında başarı gösteren olmanın şartlarından birinin de ders çalışma yöntemlerinin iyi ayarlanması olduğunu belirtiyor. bilhassa ders dinleme teknikleri ve okuldaki konsantrasyon, öğrencinin başarı grafiklerini etkiliyor. ahmet çevikaslan, öğrenciler için derste başarı gösteren olmanın ve kolay öğrenmenin yöntemlerini şu şekilde sıralıyor:

derse ve hususa yönelik ilgi ve pozitif tavır

derste dersi düşünmek (etkili dinlemek)

en verimli zamanlarının tespiti

dinlenmiş ve enerjik olarak çalışmak

dikkat toplamakta zorluk varsa " dur, düşün, yap". bu arada, lazım sayıda tekrar yapmak da yararlıdır.

günlük planlı çalışma (zaman yönetimi)dersleri etkileyen faktörler

öğrenciler, kimi vakit elinden gelen her şeyi yapar ama bir türlü istenilen başarıyı yakalayamaz. burada, değişik etmenler devreye giriyor

ahmet çevikaslan, kendilerine de pekçok benzer şikayet geldiğini belirterek, " anne ve babalar her türlü imkanı sunduklarını, çocuklarının da iyi niyetle çalıştığını söyleyip, başarının neden gelmediğini merak ediyorlar. bunun, çok değişik sebepleri olabilmektedir" dedi. çevikaslan, bu etmenleri şu şekilde özetledi:

1. psiko-fizyolojik faktörler

a. zeka problemleri

b. belli bir alana yönelik öğrenme güçlükleri

c. disleksi

d. diğer psikiyatrik rahatsızlıklar

2. gelişimsel faktörler

a. gelişim dönemleri

3. psiko-sosyal faktörler

a. ailenin etkisi:

1. beklenti fazlalığı

2. müdahale

3. kıyas

4. aile içi iletişim

5. yer ve vakit sorunları

b. okulun etkisi:

1. ilişki kurma

2. akademik ve eğitimsel yapılanma

3. sosyal faaliyetler

c. çevresel etmenler:

1. yakın aile çevresi

2. sosyal ilişki sorunları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder