?

Genclerde alkol ve madde

Gençlerde alkol ve madde

Günümüz dünyasında madde bağımlılığı ve madde kötüye kullanımı insanlık üstünde din,dil,ırk,kuvvetli güçsüz ayrımı yapmadan hem toplumların hem de kişiliklerin yaralandığı zarar gördüğü çok geniş açıdan incelenmesi gereken bir insanlık sorunudur.

bireysel açıdan ele alındığında karşımıza çıkan durum sebepleri ve nedenleri anlaşılır davranılması zararlı ve belli bir noktadan sonra kişilik kaynakları ile dayanmayı aşan ve insanı kölesi durumuna getiren bir karmaşalar yumağıdır. ufak açılımlar biçiminde incelenecek olursa bilhassa genç insanların bağımlılık kavramı ile nasıl ve nerede karşılaştıkları,nasıl bağımlı oldukları ve kurtulma yolları basit şekilde şöylece ortaya konabilir.

madde bağımlılığının nedenleri ?

madde bağımlılığı bir gereksinimin sonucunda ortaya çıkar ve maddeyi kullananın kişiliği ile çok ilgilidir. bilhassa bilinçli kullanıcılar maddenin ruh hali üstünde yarattığı etkiyi de bilidikleri için kullanırlar ve madde ile ilgili daha az bilgisi olanları da bu yolla etkilerler. sonuçta madde rastlanan sorundan kaçmak ve sanal olarak yapay problemsiz bir dünyaya kaçıştır. kısa süreli olsa da...

yapılan araştırmalar göstermiştir ki madde kullanan insanlar belirli sosyal sorunları ortak yaşadıklarından dolayı daha kolay bir araya gelebilmekte ve birbirini etkileyebilmektedirler.

madde kullanımının bazı önemli ve genel nedenlerini başlıklar durumunda şu şekilde sıralayabiliriz:

- dayanıksız,güçsüz bir kişilik yapısı ve kaygı yaratan durumlardan kaçma eğilimi

- iç disiplinden uzak dıştan denetimli sosyal bağımlı kişilik özellikleri

- duygusal bakımdan olgunlaşmamış olma

- hazza ve zevke eğilimli sorumluluk ve inisiyatif almaktan kaçınan yapı

- kötü alışkanlıklara sahip arkadaşlar

- aile içi iletişim ve duygusal paylaşımlarla yetersizlik ve verimsizlik...

- madde kullanan bir genci tanımak için dikkat edilmesi gereken noktalar

- geceleri çok sık dışarı çıkıyorsa ve bar disko gibi eğlence yerlerine çok sık gitmeye başlamışsa

- eski arkadaşlarını bir bir ve kısa sürede terk edip yeni ve çok sık beraber olduğu yeni arkadaşlıklar kurduysa ve kim olduklarından ailesine bahsetmiyorsa

- gece saatleri bile olsa gelen bir telefonla apar topar dışarı çıkması gerekiyorsa ya da cevapsız telefonların sayısında belirgin artış varsa

çok para harcamaya ya da istemeye başlamışsa

ona ilişkin olmadığını bildiğiniz eşyalarla geliyorsa ve bunları bir daha göremiyorsanız

ani kilo kayıpları ve iştah problemleri varsa

uyku düzeni bozulduysa

göz etrafında kızarmalar,donuk bakışlar oluyorsa

elde ve vücutta daha önce görmediğiniz titremeler varsa ve daha bir çok aniden değişen sosyal ve fiziksel şartlar madde kullanımının işaretleri olabilir.

madde kullanımının önlenmesi

bağımlılık yapan maddelerin kullanımın önlenmesinde iki ana yol vardır: bağımlılık yapan maddenin bulunabilmesinin engellemesi ve bu tür maddeleri kullananlarla mücadele.

elbette ki bağımlılık yaratan maddelerin kullanımını yalnızca polisiye önlemlerle sağlamak olası değildir. burada bireyden başlayan aile,okul ve toplum olarak psikolojik ve akademik bir bilinçlenme büyük önem taşımaktadır. bu eğiitimsel yaklaşımın çatısı şu unsurları içerir:

bilgilendirme

caydırma

kişiliğin güçlenmesini ön plana alma

sosyal becerileri artırma ve olanaklar sağlama

madde kullanımına karşı bir tutum kazandırma bu hedefle bu husus hakkında örgüt ve dernekleri etkin çalışır hale getirme ve destekleme

madde bağımlılığı ve tedavisi

madde bağımlılığı hakkında çeşitli ayaktan tedavi yoları ve yatarak tedavi uygulamaları uygulanmaktadır. ancak temel olan bağımlının iyileşme arzusu,kararlığı ve gayretidir.

tedavide ilaç kullanımınnın yanında bireysel psikoterapi,anababa okulları grup terapileri de iyi bir kombinasyon sağlamaktadır. bağımlının tedaviye inancını ve motivasyonunu güçlendirmek açısından biyolojik marker meziyeti taşıyan bilgisayarlı eeg/ceeg (brain maping) ve nöropsikiyatrik test bataryaları da büyük önem taşımakta hem bağımlının hem de tedavi ekibinin işini kolaylaştırmaktadır.

unutulmamalıdır ki hiçbir bağımlılık tedavisi bağımlıya karşın başarı gösteren olmaz. bu sebeple doktor,aile,okul,terapist,eğlence yeri sahibi kısacası tüm topluma bütünlük içerisinde gereksinim vardır. bağımlılığın en kesin çözümü bağlanmamak ve bağlanmayı önleyici tedbirleri almaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder