?

Gercek catismalar teorisi

Gerçek çatışmalar teorisi

Gerçek çatışmalar teorisi (realistle coflict theory), gruplar arası çatışmalar konusunda ortaya atılmış görüşlerden biridir. muzaffer şerif (1966) tarafından öne sürülen bu görüşe göre, önyargı ve ayrımcılığın esas nedenlerinden biri, sınırlı kaynakları elde etmek için girişilen mücadeledir.iki grup arası ilişkilerin kalitesi, gerçek bir çıkar çatışmasının bulunup bulunmamasına bağlıdır. kaynakların sınırlı olduğu bir bağlamda, gruplar arası rekabet iç grup yanlılığına sebep olmaktadır.iki grup arasında işbirliği olduğunda, gruplar arası algı ve davranışlar da pozitif olmaktadır; rekabet bulunduğunda ise dış gruba karşı negatif tutum ve davranışlar gelişmektedir. şerifin 'hırsızlar mağarası' adıyla tanınan çalışmaları, ortak projeler yönünde işbirliğinin, gruplar arası ilişkilerin iyileşmesini sağladığını ortaya koymaktadır.sınırlı kaynaklara sahip olma yönündeki rekabet ne kadar büyükse, önyargılar, ayrımcılık ve düşmanlık da o kadar büyük olmaktadır. ülkemizde köyler arasında mera paylaşımı yüzünden çıkan çatışmalar ve bunun doğurguları, gerçek çatışmalar teorisi çerçevesinde açıklanabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder