?

Gribin ekonomik boyutu

Gribin ekonomik boyutu

Grip, d. s. ö. verilerine göre her yıl dünya nüfusunun %5 ila % 15'ini etkileyebilmektedir. bu, risk grubundaki kişilerde ölüme dahi varabilen neticeler gibi manevi ve medikal neticelerin yanısıra, çok yüksek maddi neticeleri da beraberinde getirmektedir. gribin maddi zararı, sadece hastalığın semptomlarının hafiflertilmesi için kullanılan ilaç maliyetinin çok ötesindedir. grip hastalığı sırasında meydana gelen işgücü kaybı (işe gelememe, iş verimliliğinin düşmesi, işe konsantrasyonda azalma), hastane maliyetleri, hasta çocukların ebeveynleri tarafında evde bakılma ya da hekime götürülme zorunluluğu gibi bir çok husus, gribin ekonomik boyutu içerisinde değerlendirilmektedir. bu perspektiften bakıldığında, yalnızca a. b. d. 'de, grip hastalığının direk ve indirek maliyetlerinin yıllık toplamının 12 milyar dolar olduğu bildirilmektedir. türkiye'de de her yıl yüzbinlerce insanımızın gribe yakalanması yüksek ilaç ve hastane harcamalarını gerektirmekte, işyerlerinde iş gücü ve dolayısı ile üretim kaybı nedeniyle, çoğu zaman farkedilmeyen büyük ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. işyerlerinde grip nedeniyle ortalama olarak her 100 çalışan için 30 ile 195 gün iş gücü kaybı olmaktadır. başka hiç bir hastalığın tesiri bu kadar büyük değildir.işe gelmemenin maliyeti her kuruma göre değişmekle birlikte endüstriyel alanda grip sebebi ile 3-7 gün boyunca işe gelmeyen bir işçinin verdiği zarar, kendisine ödenen maaş + üretim kaybı + o sürede nakite çevrilemeyen hammade tutarının verdiği zarar kadardır. servis hizmeti veren sektörlerde ise ana kayıp işe gelmeyen kişiye ödenen maaş ve yerine getirilemeyen hizmet getirisinin toplamıdır. yapılan uluslararası araştırmalarda gösterilmiştir ki kış mevsiminde işe gelinmeyen günlerin %31'inden, bütün yıl boyunca işe devamsızlığın ise %10-12'sinden grip sorumludur.hiç bir hastalığın tesiri bu kadar büyük değildir. buna rağmen grip aşısı "vaxigrip" ile elde edilen netice da çok mühimdir. "vaxigrip" ile aşılanma neticesi gelişi güzel bir sağlık nedeniyle işe gelmeme %43, işyeri hekimine başvurma %44 oranında azalmıştır. aşılanan kişi başına en az 46,85$ tasarruf edilmiştir. yalnızca boşuna ödenen maaşlar hesaba katıldığında aşılamaya harcanan her 1$, 4. 09olarak geri dönmektedir. grip, işyerinizi gizli, ama gerçek bir düşmanıdır...semptomları yaygın ve rahatsız edici bir hastalık olan grip, tüm dünyada yıl boyunca işe devamsızlığın %10-12'sinden sorumludur. kış mevsiminde bu oran %31'e kadar yükselebilir. grip tahmininizden uzun sürebilir ve 3-4 gün mutlak yatak istirahati gerektirir. gribin tam iyileşmesi ve çalışanların normal performanslarına ulaşması iki hafta ya da daha fazla sürebilir.  grip, üretim kaybına sebep olduğu için, maliyeti yüksek bir hastalıktır. her çalışan gribe yakalanabilir. 1995 yılında, gribin a. b. d. 'de 75 milyon günden fazla işgücü kaybına sebep olduğu tahmin edilmektedir. grip, son derece bulaşıcıdır ve kişler, semptıomlar görülmeden önceki günden itibaren, hastalşığın başlangıcından 5 gün sonrasında kadar hastalığı bulaştırabilirler. bu da işyerinize hızla yayılan bir grip enfeksiyonu sebebi ile çok önemli miktarda üretim kaybına sebebiyet verebilir.grip her bir çalışan için ortalama 3-7 gün işgücü kaybı demektir. üretim ve çalışma saatlerindeki bu kayıp, şirketlerin her yıl milyarlarca lira kaybına neden olmaktadır.  gripten korunmanın tek yolu aşılanmaktır...sağlıklı, çalışan erişkinlerde grip aşısının yararları:

- işe gelmeme oranını % 43 azaltır

- hekime başvurma oranını % 44 azaltır

- üst solunum yolu hastalıklarını% 25 azaltır

- aşılanan kişilerde kişi başına en az  46. 85$ tasarruf edilir.

- aşılamanın bir sosyal fayda olması nedeniyle, işyeri çalışanlarının şirket bağlılığı ve yönetime bakışı pozitif etkilenir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder