?

Gunah kecisi teorisi

Günah keçisi teorisi

Günah keçisi teorisi (scapegoat theory), iç grup yanlılığını, bir früstrasyon yaşayan bireyin, früstrasyon kaynağı çok kuvvetli veya etkilenemez olduğu vakit, saldırganlığını, nispeten daha zayıf olan bir dış grubun üyelerine doğru yöneltmesiyle açıklayan görüştür. literatürde mevcut en önemli günah keçisi teorilerinden birisi girard (1982) tarafından ortaya atılmıştır.tarihsel perspektifte mitsel-ritüel toplumlardan başlayarak pek çok kıyım olayını ve öyküsünü gözden geçiren girard'a göre, günah keçisi anlayışı, kriz fikriyle bağlantılıdır; bir toplumda, bütün insanlar aynı şeyi arzuladığında, büyük çapta bir mimetizm meydana geldiğinde ve bu arzular gerçekleşmediğinde, nihayet grubun bütün üyeleri, ortak arzularından vazgeçme konusunda anlaşamazlarsa ve bir kurban feda ederek kolektif katarsise varamazlarsa, toplumun iç dayanışması çatlar ve sosyal birliği bozulur.tüm mitolojilerde, örneğin ödip mitosunda, bir kurban vererek krizden çıkmayı öngören bir toplum yasası anlayışı vardır; bir kişi feda edilerek bütün diğerleri kurtulur. girard'ın çözümlediği tarihsel olgulardan biri, xıv. yüzyıl ortalarında fransız şairi guillaume de michaut'nun jugemen & icirc; du roy de navarre adlı kitabında anlattığı felaketlerle ilgilidir; şairin anlattığına göre gökte birtakım işaretler vardır; taşlar yağmur gibi yağar; insanları öldürür; yıldırımlar şehirleri harabeye çevirir; pek çok insan ölür; bu ölümlerin bir kısmı yahudilerin ve onların hıristiyanlar arasındaki suç ortaklarının eseridir; nehirleri ve su kaynaklarını zehirleyerek bunu yapmışlardır.ama ilahi adalet buna son verir; halka suçluları gösterir ve halk yahudilerle suç ortaklarını toptan halleder, vs. öykünün gerçek dışı yanları ortadadır; ama pek çok diğer tarihsel kaynak, bu tür olayların (yahudi kıyımı) yaşandığını doğrulamıştır. olayların cereyan ettiği vakit, veba salgınlarının başlangıç yılları olarak düşünülebilir; bu yıllarda, veba epidemisinin terörüyle ve yahudilerin sulara zehir kattığı fısıltılarıyla gözü dönmüş kalabalıkların kolektif saldırganlıktan vardır.ortaçağ toplulukları, vebadan öylesine ürkmektedirler ki, adını bile anmamaktadırlar; oldukça uzun vakit vebadan sözetmezler ve lazım tedbirleri de almazlar. çaresizlikleri öylesine büyüktür ki, hakikati itiraf etmek, durumla başa çıkmaktan ziyade normal yaşama benzeyen her şeyden vazgeçmek ve toplumu dağıtıcı etkilere teslim olmakla eş anlamlıdır.bu taktirde halkın tamamı bu tür bir körlüğe gönüllü katılır. bu umutsuzca apaçıklığı ink & acirc; r etme isteği, günah keçisi aramaya elverişli bir ortam yaratır. aynı şey la fontaine'in vebalı hayvanlar fablında da vardır; burada da kolektif bir görmezlikten gelme söz konusudur; veba, tanrının bir cezası olarak yorumlanır. felaketten kurtulmanın yolu, suçluyu keşfetmek ve cezalandırmak ya da kutsallığa feda etmektir. kuşkusuz bu bakış açısı kurbanın değil, kıyımı yapanların perspektifidir; kıyım yapanlar şiddet eylemlerinin haklılığından emindir; kendilerini " adaletin kılıcı" olarak görürler; suçlu kurbanlara gereksinimleri vardır. bu nedenle kıyımlarını saklama gereği duymazlar.girard, diğer bazı günah keçisi bulma olaylarını; örneğin kalabalıklar tarafından direkt ortaya konan şiddet hareketlerini (kara veba salgınları sırasında yahudi katliamları) veya biçimlerinde yasal, fakat aşırı tahrik olmuş bir kamuoyunun teşvik ettiği kolektif rezonanslı şiddet hareketlerini (büyücü avı türündeki kıyımlar) dikkate alarak, kıyım olaylarında birtakım ana-çizgiler ayırteder:toplumda krizin gerçek olması; şiddetin gerçek olması; kurbanların onlara atfedilen suçlar nedeniyle değil, krizle çağrışımlı olabilecek bir yakınlık ve " kurban işaretleri" nedeniyle seçilmiş olması; krizin sorumluluğunun kurbanların üstüne atılması ve bunlar üstünde eylemde bulunarak " kirlettikleri" topluluktan ihraç edilmeleri, kovulmaları veya katledilmeleri.kriz dönemleri, bir yandan normal kurumların zayıflamasını, diğer yandan kalabalıkların oluşmasını kolaylaştırıcı dönemlerdir; bu dönemlerde kendiliğinden bir araya gelen popüler topluluklar, zayıflayan kurumların yerini alabilir veya onları etkileyebilirler. şiddetin amacı olan kişi veya topluluklar, günah keçileridir. günah keçisi terimi, eş zamanlı olarak, kurbanların suçsuzluğunu, onları hedef alan kolektif bir kutup oluşmasını ve bu kutup oluşturan insanların kolektif erekselliğini ifade eder.kıyımın olduğu her keresinde, kıyımı yapanların yaşadıkları krizi açıklama ve krizden kurtulma yolu hep aynıdır: suçluları ya da krizin sorumlularını bulmak. etnologların ilgilendiği " ilkel" toplumlarda, gelişi güzel bir salgın hastalık ortaya çıktığında, ilk akla gelen şey bazılarının topluluk kurallarını çiğnemiş olmalarıdır. potansiyel günah keçileri, genelde diğerlerine nazaran görünür özelliklere (kambur, topal, cüce, esmer, siyah, vb.) sahip olanlardır.günah keçisi, arkaik toplumlarda, bir başkasının yerine kurban edilen biridir, yani bir ikamedir. bir şefin günah işlediğinde, günahlarından arınması ve affedilmesi için seçilmiş bir kurbandır ve bu anlamda adalet sisteminin bir gereğidir. zaman geçtikçe bunun yerine hukuki bir sistem yerleşmiş ve kurbandan vazgeçilmiştir (bu gelişmenin başlıca evreleri, roma hukuku, hıristiyanlık ve nihayet yurttaşların hukuk planında eşitliğini öngören 1789 devrimi olarak belirtilebilir).ama toplumların kriz anlarında, bir kurban aranması olgusu varlığını sürdürmektedir. girard'a göre mitoslar, 'kıyım metinleri'dir. genellikle kıyımcıların ağzından anlatılmışlardır ve masum değildirler. bu tür mitoslar, kahramanları değiştirilir, yer ve tarihleri belirtilmez ise ve kabaca bir makyajı yapılıp anlatılırsa, basitçe çağdaş olgular olarak algılanacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder