?

Harita

Harita

Yeryüzünün ya da bir parçanın belli bir orana göre küçültülerek düzlem üstüne çizilen taslağı.yeryüzünün ya da bir parçanın, düzlem üstüne taslak durumunda çizilebilmesi için, belli miktarlarda küçültülmesi lazımdır. bu küçültme oranı, haritanın ölçek idir. ölçek, haritanın, esasından kaç defa küçültülerek yapıldığını gösterir. ölçeği 1/5. 000 den büyük olan haritalar, çok ufak bir bölümün taslağını gösterebildikleri için, bunlar, harita değil, plân adı ile anılırlar. ölçekleri 1/5. 000 - 1/25 000 olan haritalar da yine nispeten dar bölgelerin, bir haritaya girmesi olası olan tüm ayrıntılarını gösterirler. bunlar,topoğrafik haritalardır. çoklukla askerlik iğlerinde kullanırlar. her yerde ve herkes tarafından kullanılan genel haritalar yada coğrafya haritaları, ölçekleri 1/25. 000 den ufak olan haritalardır. ölçekleri 1/10. 000 den büyük olan haritalarda, yeryüzündeki şeylerin bir çoklarını, küçültülmüş boyutlarla ve asıl şekilleriyle göstermek mümkündür.. fakat, daha ufak ölçekler kullanıldığı vakit, bir çok şeyler (demiryolları, yollar) o ölçeğe göre inceltilmiş olarak gösterilemez. bunlar için haritalarda özel çizgi ve işaretler kullanılır, bu özel işaretlerin kullanıldığı genel ya da coğrafya haritaları, yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün doğal, siyasal, ekonomik durumları gösterdiği gibi topluluklar], yağış durumu v. s. gösterebilir.haritaların üst kenarında ya da bir bölümünde, yeryüzünün hangi bölümünün ve o bölümün hangi durumunun gösterilmekte olduğu yazılıdır. buna haritanın başlığı denir. bir harita yağmurlar, sıcaklık ya da baskının yeryüzünde dağılışı, rüzgârlar, bitki ve hayvan toplulukları, devlet ve il sınırları, dağ, nehir ve göller gösterilir. bunlara göre haritanın başlığında, o bölümün doğal, iklim, siyasal, yağış izoterm, izobar halitası olduğu kaydedilir.aynı zamanda haritalarda, ölçeğin yanısıra, bir santimetrelik uzunluğun, haritanın ölçeğine göre esasında kaç kilometreye karşılık olduğu da gösterilir. böylece, harita üstündeki iki noktanın, pergelle mesafeleri ölçüldükten sonra bulunmakta olan uzaklıkların, gerçekte kaç kilometreye karşılık olduğu hesap edilebilir.doğal haritalarda, belirli yükseklikler kaçar metre yüksekliğe karşılık olduğu da kaydedilir. böylece renklerden, bir yerin, denizden yüksekliğini basitçe anlamak olası olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder