?

Hepatit a

Hepatit a

Hepatit a genelhepatit a virüsü (hav) fekal ve oral yollardan bulaşır. kontamine sular sık karşılaşılan bir enfeksiyon kaynağıdır. hav göl sularında 4 haftaya kadar enfeksiyöz olma özelliğini korur. kuluçka müddeti 14-15 gündür. parenteral bulaşma istisnadır. yaşam standardının yükselmesi ve hijyen şartlarının iyileşmesine bağlı olarak toplumun kontaminasyonu geçtiğimiz on yıllar içerisinde önemli ölçüde azalmıştır. hepatit a'ya karşı antikorlar 18 yaşın altındakilerin % 5'inden azında, ve 70 yaşın üzerindekilerin % 75'inden fazlasında bulunur.tanıantijen: hepatit a virüsü, prodrom döneminde dışkıda gösterilebilir. kanda genellikle gösterilemez çünkü aşikar hastalık döneminde virüs replikasyonu sona ermiştir. dolayısıyla söz konusu antijen için dışkıda veya kanda yapılan elektron optik veya immunolojik testler bilimsel çalışmalar dışında endike değildir.antikorlar: ıgm sınıfı spesifik antikorlar infeksiyon sonrasında 14 gün daha tespit edilebilir. ıgm sınıfı antikorlar birkaç gün sonra ortaya çıkar. bir kural olarak, ıgg ve ıgm sınıfı antikorlar aynı zamanda gösterilir. bunlar mevcutsa ve hepatitin klinik ıspatları varsa, varlığı hepatit a'yı belirten ıgm sınıfı antikorlar için bir test yapılır.klinik gidişolguların % 99'dan fazlasında hepatit a 3 ay içerisinde spontan olarak iyileşir. olguların % 0. 1'inden azında fulminan hepatit görülür. sarılık, olguların % 90 kadarında vardır. yüzde 95'inden fazlasında transaminaz eğrileri bir zirve yapar ve hızla normale döner. fulminan hepatitten sonra gürültüsüz bir karaciğer sirozu gelişebilir.tedavispesifik tedavi yoktur.

fulminan hepatitte yoğun tıbbi tedavi endikedir. komplike olmayan olgularda medikal zeminde kesin yatak istirahati lazım değildir.profilaksi !endemik bölgelere seyahat edenler için etkin aşılama ile profilaksi yapılabilir. başlangıçta 1ml enjeksiyonu takiben 2-4 hafta ve 6-12 ayda enjeksiyonlar uygulanır. aşılamanın başarı oranı %95'in üstündedir. gamma globulin preparatları ile pasif inokülasyon (0. 1 ml/kg vücut ağırlığı veya 5. 0 ml im) bugün nadiren endikedir. enfeksiyon ortaya çıkmış olduğundan ev koşullarında bu uygulama genellikle başarı gösteren olmaz. bulaşmayı önlemek için hijyen şartlarını düzeltici önlemlere hemen uyulması tavsiye edilir. hijyen önerilerine sıkı bir biçimde uyulması ve etkin aşılama en iyi profilaksidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder