?

Herzberg iki faktor teorisi

Herzberg iki faktör teorisi

Motivasyon alanında ortaya atılan içerik teorilerinden biridir (herıberg's motivation-hygiene theory veya two-factors theory). herzberg'in (1959) esas tezine göre, iş yerinde bazı etkenler doyumla, bazı etkenler de duyumsuzlukla ilgilidir. bu nedenle gereksinimler iki ayrı çizgi (continuum) üstünde yer alırlar.herzberg bizzat işin kendisine ve kişinin gelişmesine bağlı olan doyum etkenlerini, 'içsel faktörler' ya da 'motivasyon faktörleri' olarak nitelemiştir; başarı, saygınlık, iş, sorumluluklar ve terfiler bu grupta yer alırlar.buna karşılık işe karşı negatif tutumlarla ilişkili duyumsuzluk faktörlerine, 'dışsal faktörler' ya da 'hijyen faktörleri' adını vermiştir; işletmenin yönetimi ve politikaları, ücret, iş ilişkileri ve iş şartları, bunlar arasında yer alır.kısaca belirtmek gerekirse, bu teoriye göre insanda iki tür gereksinim vardır. hayvanlarla ortak olan birinciler, zor ve acı veren durumlardan kaçınmakla ilgilidir. ikinciler, insana özgüdür ve psikolojik olarak gelişmekle ilgilidir. hijyen etkenleri, maslow piramidinin ilk iki basamağına (fizyolojik ve güvenlik) ve alderfer'in varoluş ve sosyallik ihtiyaçlarına tekabül etmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder