?

Hipertansiyonun goz bulgulari

Hipertansiyonun göz bulguları

Hipertansif retinopati nedir ?hipertansif retinopati, gözün iç ve arkasında yer alan ve görme işlevini oluşturarak görüntü uyaranlarını beyne ileten retinada (ağ tabaka ya da sinir tabakası), oftalmoloji birliği tarafından bir rapor durumunda bastırılarak damarsal farklılıkların dereceledirilmesinde kullanımı sağlanmıştır. evrelendirme tanı ve takipte, bilhassa tedavinin etkinliğini izlemede önemli olmuştur.

hipertansiyon nasıl tedavi edilir ?hipertansiyonun ve hipertansif hastalığın ilaçla tedavisi, ilaçlardaki yeniliklerle önemli gelişmeler göstermiştir. komplikasyon ve ölüm oranı giderek azalmaktadır. hipertansiyonun tedavisi genel hijyenik tedbirler ve ilaç tedavisini içerir. genel tedbirler eğitim, kilo kontrolü, sodyum tuzu kısıtlaması, egzersiz ve hayat stilinin kontrolüdür. ilaç tedavisi ise diüretikler (idrar söktürücüler), sedatifler (sakinleştiriciler), adrenerjik inhibitörler (beta blokerler, alfa reseptör blokerleri), ace inhibitörleri, kalsiyum antagonistleri ve vazodilatatörler (damar genişleticiler) olarak sayılabilir.hipertansif retinopatinin hasta açısından önemi nedir ?

hipertansif retinopatinin tespiti ve evrelendirilmesi, genel hastalığın tanı ve takibinde, tedavi etkinliğini izlemede ciddi bir öneme sahiptir. hipertansiyondaki retina farklılıkları basit, pratik ve komplikasyonlu veya komplikasyonsuz hipertansiyondaki prognozu (hastalığın nihai tablosunu) belirleyen önemli bir rehberdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder