?

Hipertansiyonun siniflandirilmasi

Hipertansiyonun sınıflandırılması

Hipertansiyon, sıklıkla, nedenine göre sınıflandırılır. buna göre iki tip vardır. esansiyel (primer - birincil) hipertansiyon

sekonder (ikincil) hipertansiyon

hipertansiyon vakalarının yaklaşık %90'ı, neden (etiyoloji) bilinmediğinden primer ya da " esansiyel" hipertansiyon olarak adlandırılır.hipertansiyon vakalarının geriye kalan bölümüne, yani yaklaşık %10'una bu durumun sebebi bilindiğinden " sekonder " hipertansiyon denir. böbrek kökenli olan (renal) hipertansiyon bunların en yaygın olanıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder