?

Horlama ve uyku apne sendromu

Horlama ve uyku apne sendromu

Horlama nedir ?

horlama uykuda daralmış olan üst solunum yolundan solunum anında havanın geçerken oluşturduğu türbülans nedeniyle üst solunum yolu dokularının titreşimi ile meydana gelen sestir.

horlama bir hastalık mıdır ?

horlama bir hastalıktır. horlaması olduğu halde uyku apnesi olmayan kişilerde kalp yetmezliği olan hastalarda kalp yetmezliği tedavisinde ve hamilelerde preeklampsi tedavisinde kullanılabilmektedir.

cpap maskelerinin önemi

cpap maskesi hastalar açısından tedavinin en önemli unsurudur. çünkü cpap tedavisinin en önemli problemi hastaların tedaviyi kabul etmesi ve tedaviyi sürdürmesi konusundadır. cpap tedavisi hakkında en sık rastlanan problem cpap maskesi hakkındadır. iyi seçilmiş ve hastanın rahatlıkla kullandığı bir maske cpap tedavisinin hasta tarafından kabul edilebilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırır.

ısıtıcı ve nemlendiricinin önemi

üst solunum yoluna uygulanan hava baskısı tedavisi ile hava akım hızında artış burunun solunan havayı nemlendirme fonksiyonunu tam olarak yapmasını önler. burun ve boğazda kuruma ve soğuğa bağlı problemler ısıtıcı nemlendirici aparatlar ile düzeltilebilir. uyku apne sendromu nedeniyle cpap tedavisi kullanacak bütün hastalara ısıtıcı nemlendirici işlevi kullanması öneri edilmektedir.

cerrahi

uyku apne sendromu nedeniyle uygulanan cerrahi girişimler çeşitlilik arz etmektedir. burun cerrahileri, ufak dil ve yumuşak damağa yönelik girişimler, dile yönelik girişimler ve bu bölgelere radyofrekans uygulamaları ilgili kulak burun boğaz doktorları tarafından uygulanmaktadır.

ağız içi araç

ağız içi araç nedir ?

seçilmiş hastalarda horlama ve uyku apnesi tedavisinde kullanılan ve genellikle alt çeneyi veya dili ön tarafta tutmayı amaçlayan aparatlardır. diş doktorları tarafından yapılmaktadır.

kaynak: dr. bülent çiftçi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder