?

Hukuk sozlugu - n

Hukuk sözlüğü - n

Nafaka yükümü: bir kimsenin kanunun öngördüğü yoksulluğa düşmüş olan

yakınlarına yardım etmekle yükümlü olmasıdır.nâfıa: bayındırlık işleri

nağahani: ansızınnahiye: bucak; bölge; kenar; kısım; çevrenail olmak: erişmek; kavuşmak

naiplik: vekâletnâkız : bozma; kaldırma;nâm-ı müstear: takma ad; eğreti ad nasb atama; tayin etme; dikme;

saplama

nâsıb : nasbeden; diken; tayin eden; atayannâşî : neşet eden; ileri gelen; ötürü; dolayı; sebebiylenâtık : bildiren; bildirici; gösterici; söyleyen; konuşan; idrak

eden; düşünen nazara almak göz önüne almak

navlun: deniz yoluyla yapılan taşıma karşılığında ödenen ücretnavlun mukavelesi: deniz yoluyla eşya taşımak üzere yapılan

sözleşmedir.nazarı dikkat:
göz önüne almaknebât: bitkinef'î : çıkar ile ilgili; faydacı

nema: büyüme; gelişme; kazanç; kâr; getiri; faizneseben: soyla ilgili; soy bakımındannesep: ana baba ile çocuklar arasındaki hukuki bağ.

neşet etmek: doğmak; ileri gelmek; kaynaklanmaknevi : çeşit; türnez' : sökme; kaldırma; yoketme

nezaret: denetim; gözetim; bakanlıknezetmek: kaldırmak; ayırmak; ilişiği koparmaknısf : yarım; yarı; yarısı

nidâ : çağırma; bağırma; ünlemnisap: derece; istenilen had; asıl; esas; yeter sayı; bir kurulun

toplanabilmesi veya karar alabilmesi için lazım sayıda üyenin bir

araya gelmiş olmasınispi muvazaa: yapılan asıl muamelenin koşullarını ya da konusunu

değişik biçimde göstermeleri

niyâbet: vekillik;niza : ihtilaf; çekişme; uyuşmazlıknizâm-nâme: tüzük

nizasız ve fasılasız: uyuşmazlık konusu olmadan ve hiç ara vermeden;

ihtilâfsız ve arasıznokta-i nazar : görüş; bakış açısınukud : nakitler; paralar

nükûl : vazgeçme; cayma; kaçınmanümune: örnek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder