?

Hukuk sozlugu - o

Hukuk sözlüğü - ö

Ölüme bağlı tasarruf: gerçek kişilerin, ölümünden sonra hukuki etki

ve hükümler doğurmak üzere yapmış olduğu hukuki işlem.ölünceye kadar bakma akdi: taraflardan birinin, ölünceye dek bakma

ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım

malları öbürküne geçirme (intikal ettirme) borcu altına girdiği

sözleşme.

özel haklar: şahıslar ile şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen

hukuk kurallarından,yani özel hukukundan doğan haklardır.özel hukuk: kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder