?

Hukuk sozlugu - p

Hukuk sözlüğü - p

Pafta: kadastrosu yapılan yerlerin ada ve parsellerinin, belli

ölçülerle çizilmiş haritaları.parsel: imar düzeni bakımından belli ölçüler gözönüne alınarak

sınırlandırılmış arazi parçalarından her biri.

paydaş: bir tümün belli bir kısmından (paydan) yararlanan;

hissedar.pedavra: köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak

kullanılan ince tahta; hartama.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder