?

Hukuk sozlugu - u

Hukuk sözlüğü - u

Uhde : görev; birinin yapmakla yükümlü olduğu iş; bir işin

yapılacağına söz vermeuhdesinde: üzerinde; sorumluluğunda

ulak : haberci; haber götürücüumran: bayındırumranî: bayındırlıkla ilgili; imarlı hale getirme

umur : işlerurup : arşının sekizde biriuyrukluk : şahısları veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi

bağdır.

uygulama imar plânı: onaylı halihazır haritalar üstünde, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar plân esaslarına göre

çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve

düzeni, yolları ve uygulama için lazım imar uygulama plânlarına

temel olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntılarıyla

belirten plânuzatılmış mal ortaklığı: evlilik birliğinin, eşlerden birinin

ölümüyle son bulması durumunda, sağ kalan eşin, ölen eşin çocuklarıyla

birlikte devam ettirdiği mal ortaklığı diyeti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder