?

Hukuk sozlugu - u

Hukuk sözlüğü - ü

Üçüncü şahıs: bir sözleşmenin, davanın veya icra takibinin

taraflarından olmayan kişi.üst hakkı: taşınmaz malikinin, bir başkasına, arsasının üzerinde ya

da altında inşaat yapma veya mevcut inşaatı koruma (ona sahip olma)

yetkisi verdiği irtifak hakkı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder