?

Hukuk sozlugu - z

Hukuk sözlüğü - z

Zabıt defteri: eski hukukta, tapu sicili gibi kullanılan defter.

zabıtname: tutanak

zâhire : yiyecek; gerektiği vakit harcanmak üzere ambarda saklanan

hubûbatzâhirî : görünen; görünüştezail : zeval bulma; bitme

zamanaşımı: kanunda öngörülen ve belirli şartlar altında geçmekle,

bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten

kurtulmayı sağlayan müddet.zamin: bir şeyi tazmin eden; kefilzevâid (zevait): vakıfta gelirin dağıtılmasından sonra geri kalan

zeval : son; bitim; nihayet; yok olmazevciyyet: kocalık,karılık; karı-kocalık; eşlikzımnında : dolayısıyla; için; olarak

zımnî : üstü kapalı; açık olmayanzihni kayıt: bir kimsenin bilerek ve isteyerek, asıl iradesiyle

uyuşmayan bir beyanda bulunmasızikretmek: anmak; anılmak; bildirmek; belirtmek

zilyet : bir şeyi fiilen elinde bulunduran kişi; bir şeyde tasarrufta

bulunmakta olan kişi; elmenzilyetlik: bir şey üstünde fiili hakimiyet veya bi eşyayı fiili

hakimiyet ve kudret alanı içerisinde bulundurma demektir.ziya : kaybetme; yitme

ziyade: fazla; çok; aşırızuhur etmek: ortaya çıkmak; doğmak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder