?

Idam cezasini kaldiran ilk ulke

İdam cezasını kaldıran ilk ülke

1825 yılı aralık ayında, kardeşi i. aleksandır'-

ın yerine tahta geçen rus çarı i. nikolas'ın

saltanatının ilk yıllarında, kendisini devirmek

üzere meşrutiyetçiler, bir devrim denemesine

giriştiler. hareketin önde gelenlerinden 579 kişi,

özel bir mahkeme önünde yargılandı. bunların

yarısına yakın bir bölümü beraat etti. geriye

kalanlardan 31'i sibirya'ya sürgüne gönderildi,

85 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

pekçoğu, çeşitli kentlerde zorunlu ikamete

tabi tutuldu, beş sanık da idama mahkûm

oldu. idam mahkûmlarının cezalan yerine getirildikten

sonra olaydan derin bir üzüntü duyan

çar i. nikolas, bir bildiri yayınlayarak,

o tarihten sonra, vatan hainlerinin dışında hiçbir

mahkûmun idam cezasına çarptırılmamasını,

daha önce idam cezası verilenlerin de sibirya'ya

gönderilmelerini emretti. aynı emir,

o dönemde rusya'nın yönetimi altında olan

finlandiya için de geçerliydi. finlandiya, 1882

yılında otonomiye kavuştu. yeni çıkarılan yasalarda,

bazı suçların karşılığında ölüm ceza

sı öngörülüyorduysa da, bu yasalar, pratikte

asla yürürlüğe girmedi. idam cezası,

finlandiya'da 1949 yılında resmen yasaklandığında,

bu ülkede son infaz 1824 yılında

yapılmıştı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder