?

Idrar kacirma hastaligi

İdrar kaçırma hastalığı

Üriner inkontinans; idrarın istemsiz olarak kaçırılması biçiminde tanımlanabilir.

özellikle yaşlı bayanlarda % 50 & lsquo; lere varan sıklıktaki bu hijyenik sorun toplum için önemli bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

konunun daha derinlerine girmeden evvel kısaca kadın kontinensi nasıl olmakta buna göz atmakta fayda vardır.

öncelikle ister istirahatte isterse fiziki bir işlem anında olsun kontinensin sağlanması için intravesikal (mesane içi) baskının, hiçbir halde intraüretral (üretra içindeki) baskısı geçmemesi gerekmektedir. bir diğer söylemle idrarın kaçması için mesane içerisindeki baskı, üretral kapanma basıncını aşması gerekmektedir.

kontinensi (idrarı tutmaya yarayan) sağlayan yapılar:

1. intrensek (iç) sfinkterik mekanizma

2. ekstrensek (dış) sfinkterik mekanizma

3. üretrovesikal junctionun (mesaneyle üretranın birleştiği nokta) ideal pozisyonda kalmasını sağlayan destek dokular

4. tüm bu yapıların ideal innervasyonu (sinir ağı)

intrensek sfinkterik mekanizma:

kabaca; üretral üretra açısını düzeltmek böylelikle karın içi basıncının intikalini düzeltmektir.

intensek yetmezlikte ise esas amaç; üretranın direncini (rezistansını) arttırmak ve koaptasyonunu (kapanabilme kapasitesini) sağlamaktır.

retropubik transabdominal işlemler (karından yapılan açık teknikler)

(mmk 1949, burch 1961, richardson 1981)

genel başarıları en yüksek olan gruptur. 5 sene ve daha uzun takiplerde % 85 - 90 başarı var ancak operasyon müddeti uzun kanama olasılığı daha fazla hospitalizasyonu uzundur. şişmanlarda uygulama zor.

transvjinal teknikler

- kelly plikasyon 1912

- iğne askı yöntemleri

(pereyra 1959, modifiye pereyra yöntemleri: stamey 1973, raz 1981, gittes 1987, modifiye gittes yahya 1989, leach 1991)bütün bu iğne askı yöntemleri erken dönemde çok başarı gösteren olmalarına karşın uzun dönemde başarıları düşmekte %90 lardan % 60-75 lere kadar düşmekte!

sling metodları (askı ameliyatları)

pubovajinal sling (rektus fasyası veya fasya lata piramidal kas vs kullanılmış)

anteriorvajinal wall sling (raz)

sentetik materyaller ile sling (poliglikolik asit - teflon vs)

tvt operasyonuuzun dönem başarıları ve nispeten uygulama kolaylığı dikkate alındığında; sling yöntemlerinin avantajı; gsı ayırımının yapılmasına pek gereksinim bırakmamasıdır.

kaynak: op. dr. ekrem çömez

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder