?

Idrar torbasi (mesane)

İdrar torbası (mesane)

Böbreklerden gelen idrarı atılıncaya kadar depolayan içi boş, kendisi kastan ibaret olan bir organdır. normalde yaklaşık 350-450 ml idrar depolayabilmektedir.

her iki üst idrar kanalı (üreter) idrar torbasının (mesane) arka-alt bölümüne açılırlar. iki üreter arasında yaklaşık 2. 5 cm' lik uzaklık bulunmaktadır. bu açıklıkların arasındaki alandan başlayıp mesane boynuna kadar olan tümsek alana trigon adı verilmektedir.

idrar torbası (mesane) erkeklerde üreme organları seminal veziküller (er bezi kesesi), duktus deferens (meni kanalı) ve rektumla, kadınlarda ise uterus ve vagina ile komşuluk göstermektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder