?

Iktidarsizligin ameliyat ile tedavisi

İktidarsızlığın ameliyat ile tedavisi

İktidarsızlık sebebi penisteki eğrilik ise, bu eğriliği düzeltici ameliyatlar yapılır.eğer travma ya da doğuştan olmuş damar bozukluğuna bağlı kan akımında yetmezlik söz konusuysa, penis içerisine gelen kan miktarını artırmak amacıyla revaskülerizasyon ameliyatları yapılabilir. penil doppler veya anjiyografi yapılarak tanı konur. bu ameliyatların başarı belirten olabilmesi için hastanın 60 yaşın altında bulunması, yaygın aterosklerozunun bulunmaması, şeker ya da kalp hastası olmaması, sigara kullanmaması gerekmektedir. ameliyatta, karın duvarından geçen epigastrik arter izole edilerek, penis venine, mikrocerrahi yöntemle anastomozu yapılır. iyi hasta tercihi yapılmışsa başarısı %60 civarındadır.penisten çıkan damarlarda bir yetmezlik varsa, venöz kaçak adı verilen bir bozukluk tanısı konur. bu taktirde kaçak olan damarlar bağlanarak kesilir. işlem açık ameliyatla yapılabileceği gibi bir kateter ile girilerek, ameliyat yapılmaksızın da gerçekleştirilebilir. genelde doğmalık büyük damar varlığında ya da doğmalık şant olgularında yapılması tavsiye edilir. uzun süreli neticeleri tartışmalıdır. çok sık uygulanmamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder