?

Ilk danistay

İlk danıştay

1837 yılmda"meclis-i abkâm-ı adliye" adıyla

ii. mahmut'un takviyesiyle kuruldu. bu ilk danıştay,

devleti ilgilendiren konulan görüşmek,

yasa tasarılarını hazırlamak, günümüzdeki anlamıyla

bakanlar kurulu'nun yapmayı tasarladığı

işleri inceleyip, bir düzene koymayı

amaçlıyordu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder