?

Ilk halife

İlk halife

Türk tarihinde ilk halife, yavuz sultan selim'

dir. osmanlılar, mısır'ı aldıktan sonra, "kutsal

emanetler"le birlikte, halifelik de osmanlılara

geçti. mütevekkilullah'ın yerine yavuz

sultan selim, 1517'de halife oldu. 1924 yılına

kadar tüm osmanlı padişahları "halife"

unvanını da taşıyarak, hilafeti ellerinde tuttular.

kurtuluş savaşı sona erince tbmm, 1 kasım

1922'de saltanatla hilafetin birbirinden

ayrılmasını kararlaştırdı. 18 kasım 1922'de

abdülmecit, halife ilan edildi. 3 mart 1924'te

çıkarılan "hilafetin ilgasına ve hanedan-ı osmani'nin

türkiye cumhuriyeti memaliki

haricine çıkarılmasına dair yasa" ile hilafet

ve halifelik tarihe karıştı. son halife abdülmecit,

osmanlı hanedanı'na mensup 29.

halife idi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder