?

Ilk iktisat fakultesi

İlk iktisat fakültesi

Türkiye'de ilk iktisat fakültesi, 14 aralık 1936'da kuruldu. 4 mart 1937'de deneme öğrenimine

başlayan okul, 1939-40 öğretim yılı

sonunda 29 mezun verdi. bugünkü istanbul

üniversitesi iktisat fakültesi'nin çekirdeği

olan bu okulun simgesi ise, "karınca" idi. bu

simgenin seçilmesine neden, karıncanın çalışkanlığı,

ölçülü çalışmayı belirtmesidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder