?

Ilk konservatuvar

İlk konservatuvar

1913'te, istanbul şehzadebaşı'nda "darü'l-

bedayi" adıyla açıldı. batı müziği okulu niteliğinde

bulunmakta olan "mızika-i hümâyun",.

darü'l-bedayi'den çok önce, 1831 yılında açıldıysa

da, mehterhane'nin kaldırılması üzerine

saraya ve askeri bandolara eleman yetiştirmek

amacıyla kurulmuştu. ilk devlet konseryatuvarı,

"darü'l-elhan", 1917 yılında yine

istanbul'da kuruldu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder