?

Ilk lise sozcugu

İlk lise sözcüğü

İstanbul erkek lisesi'nde kullanıldı. 1884 yılında

ilk kez deniz yüzbaşısı nadir bey tarafından

kurulan okulun adı, "şemsü'l-

mekaip"ti. nadir bey, 1885 yılında süleymaniye'de

özel "nümune-i terakki okulu'nu açtı ve bu okul, maarif nezareti tarafından

satın alındı. nümune-i terakki idadisi

denilen okulun, dört ilk, üç orta ve üç lise

olarak eğitim süresi 10 yıldı. daha sonra ilk

ve ortaokullar birleştirilerek, süresi 5 yıla indirildi.

1910'da da "istanbul lisesi" adım aldı.

böylelikle türkiye'de ilk "lise" sözcüğü,

bu okul için kullanılmış oldu.

yurdumuzda "lise" düzeyinde okulların

açılması, 1839 yılında ii. mahmut devrindedir.

türkiye'de batılı anlamda ve gerçek lise

düzeyinde ilk eğitim kurumu ise, 1 eylül 1868

yılında açılan "galatasaray mekteb-i sultanisi"

dir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder