?

Ilk noterlik orgutu

İlk noterlik örgütü

Türikye'de ilk noterlik örgütünün kurulması,

1879 yılına rastlar. osmanlı devletinde senet

düzenleme ve onaylama işlemleri, dinsel

yasalara göre yapılırdı. bu işlere de kadılar ve

naipler bakardı. 1868 yılında ticaret mahkemelerine

bağlı ticaret kalemi kurulunca, bu tür

işlere bakan dinsel mahkemelerin aracılığı da

ortadan kalktı. ancak bu daire, tam anlamıyla

bir noterlik kuruluşu değildi. 1879 yılında

fransız noterlik yasası'ndan çevrilen tüzük,

türkiye'de noterliğin başlangıcı sayılır. günümüzdeki

anlamda noterlik, 1938 yılında çıkarılan

bir yasa ile düzenlendi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder