?

Ilk postane

İlk postane

1840 yılında, istanbul'da açıldı. yeni cami avlusunda

açılan bu postanenin adı, "postahane-

i âmire" idi. posta yolu ile ilk haberleşme

de ii. mahmut'un 1838'de yayınladığı bir

fermanla mümkün oldu. l839'da ilk posta nezareti

kuruldu. istanbul'da açılan ilk postaneyi,

1843'te bağdat, sivas, musul ve

diyarbakır'da açılanlar izledi. 1863'te posta

nazırlığı yapan agâh efendi'nin önerisiyle de

"posta ücreti", "pul" karşılığında alınmaya

başlandı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder