?

Iskelet bozukluklari ve uyku apnesi

İskelet bozuklukları ve uyku apnesi

Bazı popülasyonlarda tuah insidansı daha yüksektir. konjenital kraniyofasiyal bozukluğu olan çocuklar bu grup hastalardandır. benzer biçimde retrognatide tuah oluşumunda önemli bir rol oynar. burada bahsedilen sendromların tamamında tuah insidansı artmıştır. kafa tabanının anormal morfolojisi en önemli belirleyici faktördür.

farenkse ilişkin yumuşak dokular kafa tabanıyla yakın komşuluk ilişkisi içinde olduğu için bu grup hastalıklar farenks volümünün küçülmesine yol açarlar. ideal tedavi için patofizyolojinin tamolarak anlaşılması gerekir.

pierro robin sendromu, stickler sendromu gibi değişik kraniyofasiyal sendromlarda görülen morfolojik özellikleri kendi içerisinde barındığından yalnız olarak bir sendrom gibi alglanmamalıdır. sekans ismini kullanmak daha doğu bir adlandırma oarak kabul edilebilir. özellikleri mikrognati, glosoptosis, yarık yumuşak damak ve erken mandibular hipoplazidir.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder