?

Islevselcilik

İşlevselcilik

Yüzyılın başında yapısalcılığa karşı bir tepki olarak doğan işlevselcilik, w. james ve j. dewey tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. bu yaklaşıma göre insan zihnini anlamak için, yapısından çok işlevine bakmak gerekir; önemli olan insanın bilinçli deneyimleri ile davranışları arasındaki ilişkiyi keşfetmektir.gerçekliğin daha genel ve daha pragmatik bir anlayışını savunan işlevselcilik esas postülasını darwin'de bulmaktadır. nasıl ki insanın fiziksel özellikleri, onun idamesini ve çevreye uyumunu sağladıkları ölçüde nesilden nesile geçiyorsa, bu durum insan bilinci için de geçerli olmalıdır. dolayısıyla işlevselciler, zihinsel süreçlerin işlevsel ya da uyumsal rolüyle ilgilenmişlerdir.işlevselci psikologlar içebakış yönteminin dışında gözlem ve davranış ölçüm yöntemlerini de kullanmış ve hem insan, hem de hayvan davranışları konusunda bilgi toplayarak psikolojinin bilgi alanını genişletmişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder