?

Kalbin islevi ve dolasim

Kalbin işlevi ve dolaşım

Kalp göğüs kafesi içerisinde, önde ve halk arasında iman tahtası diye bilinen sternum kemiğinin derhal arkasında yer alır. kalp birbirleriyle doğrudan ya da indirekt ilişkili 4 odacıktan oluşmuştur. vücutta dolaşarak oksijenini dokulara vermiş ve dokulardan karbondioksidi almış olan kirli kan (venöz kan) kalbin sağ kulakcığına (sağ atrium) döner. buradan sağ karıncığa (sağ ventrikül) geçen kan akciğerlere gönderilerek orada tekrardan oksijenle yüklenip kalbin sol kulakcığına (sol atrium) gelir. daha sonra sol karıncığa (sol ventrikül) gelerek buradan da tüm vücuda tekrar gönderilir. yukarıda izah edilen bu işlem bir dolaşım siklusudur. yani kalbin her atımında bu olay gerçekleşir. normal bir kalbin dakikada 60- 80 defa attığını düşünürsek vücuttaki en ufak noktalara dahi kan ulaştırma gibi olabildiğince zor bir görevi yıllarca başarıyla yürüten bu ufak organın önemi bir kez daha anlaşılabilir. kalbin bu pompa görevini yürütebilmesi için çok özel bir adele yapısı vardır.

vücutta başka hiçbir yerde olmayan bu adele yapısının iki esas özelliği vardır. birincisi yorulmama, ikincisi ise kasılma için lazım elektriksel uyarıyı kendi kendine oluşturma ve bu uyarıyı tüm kalp adelesine eşit olarak iletilmesini sağlamaktır. tüm vücut istirahatteyken bile çalışmasına devam eden bu organın adele sisteminin bu faaliyetlerini yürütebilmesi için doğal olarak diğer organlardan daha fazla kan ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç koroner damar sistemi ile sağlanır. kalbin sağ ve sol bölümünü kanlandıran iki ana koroner damar sistemi vardır. koroner damar sistemiyle kalp adelesine sağlanan kan akımında gelişi güzel bir nedenle azalma olduğunda angina pektoris denilen şiddetli göğüs ağrıları ortaya çıkar. kalp adelesinin bir bölümünün kan akımının aniden kesilmesi ise kalp krizi (miyokard infarktüsü) ne sebep olur. kalpte yukarıda söz edilen 4 odacık arasında bağlantıyı sağlayan kapaklar vardır. bu kapaklar kanın bir yönde akışını sağlarken ters yönde akmasına engel olurlar. ancak çeşitli nedenlerle bu kapakların işlevleri bozulduğunda kan akımına engel olabildikleri gibi kanı geri kaçırarak kalp fonksiyonlarında önemli bozulmalara sebep olurlar. kalpten çıkan ana damarlar ile kalp arasında da kapakçıklar vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder