?

Kalbin yapisi

Kalbin yapısı

Kalbin yapısı nasıldır ?

kanı pompalayan 4 ayrı odacıktan oluşur. üstteki odacıklara aorta atardamarı (kanı vücuda gönderen ana damar) arasındadır. her kapakçık özelleşmiş bazı yaprakçıklardan oluşmuştur.mitral kapak 2 yaprakçıktan oluşmuştur diğer kapaklar ise 3 er yaprakçıktan oluşmuşlardır. bu kapakların hepsi normalde kanın tek toned ilerlemesine müsaade ederler yani "check-valve" biçiminde çalışırlar. kapak boyunca kan kalp tarafından pompalandıktan sonar biraz kan baskı farkından dolayı geri kaçmak isterken kapağa çarpar ve kapağın kapanmasına yol açar. işte normal bir kapak böyle çalışırken yetmezliği bulunmakta olan kapak kanın kapaktan geri kaçmasına ve bir takım rahatsızlıklara sebep olur bu ileride anlatılacaktır.kalp kanı nasıl pompalar ?


kalp kanı akciğerlere ve vücudun tamamına hayli organize bir dizi 4 odacık kasılması sonucunda pompalayabilir. kalbin ideal biçimde çalışabilmesi için, 4 odacığın da organize bir biçimde atması gereklidir. bu elektriksel bir uyarı ile yönetilir. elektrik bir sinyal odacık boyunca geçince odacık kasılır. kulakçıkların üstünde en tepede bulunmakta olan sa düğüm denilen ve yalnızca elektrik üretmek için özelleşmiş bir gurup hücre tarafından başlatılır. ve yalnızca elektrik iletmek için özelleşmiş bir kablo gibi davranan lifler tarafından bu sinyal bütün kalbe yayılır. bu elektrik kablosu liflerinin her yerinde ileti hızı değişik düzenlenmiştir (bazı yerlerde elektrik işareti daha yavaş ilerler)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder