?

Kalp hastaliklarindan korunma

Kalp hastalıklarından korunma

Etkilenebilen veya değiştirilebilen risk etkenleri

- dislipidemiler (ldl, hdl, lipoprotein(a) - paroksismal atriyal fibrilasyon atakları görülen hastalara da antikoagülan tedavi başlanmasının yararlı olabileceği öneri edilmiştir.

- meydana gelen aterosklerotik hastalık veya komplikasyona yönelik medikal veya invazif stratejilerin uygulanması.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder