?

Kaplica krizi nedir ?

Kaplıca krizi nedir ?

Kaplıca tedavisi başladıktan 4-7 gün sonra şikayetler azalmaya başlamışken birdenbire ağrılarda artma, ateş yükselmesi, uykusuzluk, iştahsızlık, bulantı-kusma, kabızlık ve ishal, çarpıntı, terleme, üşüme, sıcağa ve soğuğa tahammülsüzlük benzeri bulguları olan bir tablo ortaya çıkar. buna kaplıca-banyo reaksiyonu ve termal krizi denir. nedeni hormonal ve sinirsel uyum mekanimalarının bozulmasıdır. acil tedavi gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder