?

Kas hastaliklari ve fizyoterapi

Kas hastalıkları ve fizyoterapi

Kas hastalıkları

kas hastalıkları; ilerleyici kas erimesi ve kuvvet azlığı ile seyreden, eklem hareketlerinde kısıtlanma, kas kısalıkları, solunum kapasitesinde azalma, vücut biçiminde bozulmalara sebep olan hastalıklar grubu olup, yetmişe yakın çeşidi vardır.

ülkemizde engellinin hem kendisi hem de ailesi açısından durumun iç açıcı olmadığı bilinen bir gerçektir. aile yeterli bir kültür düzeyine ulaşamamışsa hem engellinin bakım ve rehabilitasyonu ve hem de sosyal ortama adapte edilmesinde önemli zorluklar yaşanmaktadır.

genellikle ailede ilgilenen başka kimse olmadığı için anne zamanının büyük bir bölümünü kas hastası çocuğunun bakımına ayırmak mecburiyetindedir. ancak bu bakım, çoğunlukla bilimsel yaklaşımlardan uzak ve iç güdüsel şekilde olduğundan anne yalnız olarak üstlendiği bakım sebebi ile bir takım sağlık problemleri ile karşılaşmaktadır. eşi ve yakın çevresi tarafından, kas hastası çocuk doğurmaktan sorumlu tutulanlar, eşi tarafından terk edilme kaygısı ve sosyal güvenceden yoksunlukla intihara kadar giden örnekler görülmüştür. başta anne olmak üzere aile bireyleri giderek bir kısır döngü içerisine girmekte, hasta çocuk adeta eve kapatılmakta, sokağa çıkarılmamakta böylece toplumdan uzak düşmektedir.

bu son derece yanlış ve acınan bir tutum, aileye dışarıdan gelişi hoş bir destek gelmediği durumda giderek patolojik bir tabloya dönüşmektedir. netice itibariyle engellinin bir insan olduğu, engelli de olsa sosyal yönden geliştirilmesi ve asgari ölçülerde insanca yaşaması için lazım ortam ve koşulların sağlanması gerektiği unutulmamalıdır. bu konuda devlet, yerel yönetim ve toplum olarak hepimizin sorumlulukları vardır. bu sorumluluk doğrultusunda ister kalıtsal ister dış etkenler, hastalığının sebebi ne olursa olsun engelli ve ailenin içerisinde bulunduğu depresif tablodan çekip çıkarılması, hastalığın getirdiği kısıtlamaların minimuma indirilmesi, evde uygulanması gereken terapinin faydası hatta zorunluluğu konusunda hasta ve aile bireylerinin ikna edilmesi gerekmektedir.

ancak çok çeşitli etkenlere bağlı olarak kas hastası ve aile, içerisinde bulunduğu psikolojik karmaşadan kendi başına çıkma, hastalığın engelliye getirdiği kısıtlamaları en aza indirme ve buna göre bir yaşam tarzına adapte olma başarısını gösterememektedir. hastalık tanısının konduğu sağlık kurumunda aileye fizyoterapi uygulaması önerildiği ve hatta öğretildiği halde, genel olarak hasta içerisinde bulunduğu depresif durum nedeniyle fizyoterapiyi reddetmekte ve aile de ya hastayı üzmemek ya da bu işe ayrılacak vakti evin başka işlerinde kullanmak adına hasta için hayati önem taşıyan fizyoterapiyi uygulamaktan uzak kalmaktadır.

neden fizyoterapi ?

ilerleyici kas erimesi, kuvvet azlığı ile seyreder ve eklem hareketlerinde kısıtlama, kas kısalıkları, solunum kapasitesinde azalma, omurga ve ekstremitelerde biçim bozukluklarına yol açar. ilerleyici özellikteki kas hastalıkları şiddeti ve etkilediği alanlara göre farklı tiplerde fonksiyonel yetersizlikler yaratır. bu yetersizlikler hasta kişinin normal bir yasam sürmesini engellemektedir. kas hastalarının sabit kalması hastalığın seyrini hızlandırmakta kas gücü azalmasına bağlı olarak fiziksel aktivitede azalma meydana gelmektedir. giderek düşen hareket kapasitesine paralel olarak eklem açılımlarında daralma ve eklemlerde sertleşme oluşmaktadır. hem kas gücü düşmesindeki hızı azaltma ve hem de eklem kapasitelerinin korunması açısından hastaya fizyoterapi uygulanması lazımdır. pekçok kas hastalığında solunum kasları da etkilenmekte solunum kaslarının zayıflaması yüzünden ileri dönemlerde hastada solunum problemleri ortaya çıkmaktadır. bu dönemin oldukça geciktirilmesi için hastaya tertipli olarak solunum kaslarını güçlendirici egzersizler yapılmalıdır. tüm egzersizler hastanın rahatı ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunur.

derneğimize kayıtlı hastaların durumları incelendiğinde fizyoterapi uygulamasının yeterince yapılmadığı ortaya çıkmıştır. ilk hastalık tanısının konduğu hastanede hasta ve ailesine ya hastalığın meziyeti ve tedavi içerisinde fizyoterapinin yeri yeterince anlatılamamakta veya hasta ailesi durumu kabullenemediği için uygulamayı ciddiye almamakta ya da hasta ve ailesi kendilerine bu konuda yardım edecek kurumlara yönlendirilmemektedir. kas hastalığının tipi ve sebebi ne olursa olsun nörolog ve uzman fizyoterapistin öngöreceği fiziksel egzersizlerin vaktinde ve gerektiği müddet kadar uygulanması hastalığın ilerleme hızının düşürülmesi, hastanın genel durumunun iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. buna karşın görülen odur ki kas hastasına yeterince fizyoterapi yapılamamaktadır. çünkü ya bu egzersizler hastaya zor geldiği için isteksizlik göstermekte ve aile de buna ses çıkarmamakta veya hastanın bakımını üstlenen kişi-ki bu çoğunlukla anne olmaktadır-evin iş yükünü yalnız olarak taşıdığından çocuğuna zaman ayıramamakta ya da fizyoterapi uygulaması ile ilgili yeterli bilgi ve eğitim sahibi olmadığı için hastaya gereken sürede egzersiz yaptırılmamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder