?

Kavramsal bagimlilik teorisi

Kavramsal bağımlılık teorisi

Schank (1975) tarafından ortaya atılan bu teori (conceptual dependency theory), cümlelerin anlamının temsilini husus almakta ve anlamı aynı olan iki cümlenin bir tek temsilinin bulunduğu görüşünden hareket etmektedir. bu esas önermeye göre, bir cümledeki örtük enformasyonun, cümlenin anlamının temsilinde açık seçik (explicit) olması lazımdır.dil karşısında oldukça nötr bir temsile (cümlelerin anlamının temsili) ulaşmak isteyen schank, bu temsili, kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kapsayan bir kavram olarak tanımladığı 'kavramsallaştırma' kavramıyla karşılar (bloch, 1997) ve üç esas kavram tipi ayırdeder: nominal kavramlar, eylem kavramları ve dönüştürücü kavramlar. ona göre bütün bu kavramlar, bir takım kurallar çerçevesinde birbirine bağlanır ve bağımlı hale gelir.schank'in nihai hedefi, cümle ve metinlerin temsili yoluyla doğal dilin yapay zeka çerçevesinde simülasyonunu başarmak ve bütün dilleri anlayabilecek bir yazılım geliştirmektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder