?

Kendini dogrulama teorisi

Kendini doğrulama teorisi

Swann (1983) tarafından ortaya atılan bu görüşe (self-verification theory) göre bireyler kendi haklarındaki pozitif ya da negatif görüşlerini doğrulayan kişileri, böyle olmayanlara tercih ederler. çünkü bireyler, diğerlerinin kendilerine karşı nasıl davranacaklarını ön görme ve denetleme isteğindedirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder