?

Kisirlik ve tup bebek tedavisinin yan etkileri

Kısırlık ve tüp bebek tedavisinin yan etkileri

Kısırlık ve tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların istenmeyen bazı yan tesirleri olabilir. başarı gösteren bir yumurtlama tedavisi için, follikül gelişimi sırasında dikkatli ve itinalı takip lazımdır. ultrason ve hormon testlerinden yararlanarak izleme, tedavi protokollerinin ideal olarak seçilmesi, istenmeyen tesirleri azaltabilir.

kısırlık tedavilerinin ne tür yan tesirleri vardır ?

ohss (over hiperstimulasyon sendromu):

yumurtlama tedavisinde kullanılan ilaçlar, yumurtalıkların aşırı uyarılmasına yol açabilir. bu durumun belirtileri yumurtalıkların aşırı büyümesi, karın içerisinde sıvı toplanmasına bağlı olarak karın şişkinliği, mide ve barsak sorunları (bulantı, yumurtalık kanseri riskini arttırır mı ?

yumurtalık kanseri, her kadının yaşamı boyunca karşılaşma riskinin %1. 5 olduğu bir hastalıktır. soyaçekim ve beslenme alışkanlıkları gibi bazı etkenler yumurtalık kanserine yatkınlığı arttırmaktadır. son yıllarda yapılan bazı araştırmalar, kısır kadınlarda yumurtalık kanserine daha sık rastlandığını, bunun tersine, geçirilen her hamilelik ile yumurtalık kanseri riskinin azaldığını ortaya koymuştur.

bugüne kadar yapılan araştırmalarda, yumurtlama tedavisinde kullanılan ilaçlar ve yumurtalık kanseri arasında bir ilişki bulunamamıştır. bu konuda yapılan en kapsamlı çalışma, 1964-1974 yılları arasında tedavi gören ve 12 yıl boyunca izlenen 2600 kadının takibi ile yapılmış ve yumurtlama tedavisi ile yumurtalık kanseri arasında bağlantı bulunamamıştır.

kısırlık tedavisi neticesi doğan bebekler sağlık açısından bir risk taşırlar mı ?

yumurtlama tedavisi için ilaç kullanımını takiben doğan çocuklarda doğumsal sorunlar, normal toplumda görüldüğünden daha fazla değildir.

ancak, tüp bebek tedavisinin bebeklerin sağlıklı doğmaları için özel bir tedavi olmadığı, bundan başka anne ve babanın genetik problemlerinin kalıtım yoluyla bebeğe geçeceği bilinmelidir.

kaynak: dr. aydın demircan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder