?

Kontakt lensler

Kontakt lensler

Kontakt lensler, miyop, hipermetrop veya astigmatı olan görme bozukluklu hastalarda gözlük yerine kullanılan ve gözün kornea denilen saydam tabakası üstüne takılan daha net görmeyi sağlayan yardımcı araçlardır.kontakt lensler büyük çoğunlukla görme amacıyla takıldığı gibi tedavi amacıyla veya kozmetik amaçlarla da kullanılabilir. kontakt lensler başlıca sert ve yumuşak kontakt lensler olarak iki gruptur. sert kontakt lensler sert bir maddeden yapılan lensler olup çapları yumuşak kontakt lenslere göre daha küçüktür.

halk arasında yarı sert veya yarı yumuşak olarak isimlendirilen gaz geçiren (gas permeabl) kontakt lensler de bir tür sert lensdir. yumuşak lensler gibi farklı miktarlarda oksijen geçirme özelliğine sahip olduğundan yumuşak lense benzetilmektedir. sert lenslerin göze adaptasyonu için hastanın bu tür kontakt lensleri her gün giderek artan sürelerde kullanması gerekir. yumuşak kontakt lenslerde ise böyle bir adaptasyon periyoduna gerek yoktur. hasta ilk günden başlayarak lensi bütün gün takabilir. yumuşak kontakt lensler sert lenslere göre daha büyük çaplı olup göze takıldıklarında gözün renkli kısmını kaplayıp göz beyazına taşarlar. sert kontakt lenslerle yumuşak lensler arasında önemli bir fark da bakım ve korunmalarındaki ayrımlardır.yumuşak kontakt lenslerin gözden çıkarıldıktan sonra mutlaka özel bir sıvı içerisinde bulundurulmaları gerekmektedir. bunun iki sebebi vardır. birincisi, yumuşak lenslerin içeriklerinde yüksek miktarda su vardır.sıvı ortamda bulunmadıklarında su kaybederek kururlar ve deforme olarak kullanılmaz hale gelirler. ikincisi de enfeksiyon riskini azaltmak için yumuşak lenslerin dezenfektan bir sıvı içerisinde saklanmaları zorunluluğudur. kornea ya (gözün saydan tabakası) ilişkin bazı rahatsızlıklar da tedaviyi ve iyileşmeyi kolaylaştırmak ve hastanın şikayetini azaltmak için kulanılan tedavi edici yumuşak lenslerde vardır. renkli yumuşak lenslerde ya geçirilmiş bir göz hastalığı veya bir kaza neticesi meydana gelen beyaz leke gibi estetik kusurları gizleme etmek için veya kişilerin,göz rengini değiştirip daha değişik görünme isteğiyle kullanılırlar.  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder